sunnuntai 28. syyskuuta 2014

Julkeaa jeesustelua kestävyyvajeesta, normeista, ydinvoimasta ja julkisesta sektorista


1. Kokoomuksen johtotähti Stuppi jatkoi tuolileikkiä nimittämällä entisen avustajansa, ensimmäisen kauden kansanedustajan ja valtiotieteen maisterin Sanni Grahn-Laasosen ympäristöministeriksi. Mitään näyttöä ympäristöpolitiikan puolella ei tällä keltanokalla ole, jos ei oteta huomioon ”paskalain” eli haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen arvosteleminen. Nyt tämä entinen Iltalehden toimittaja on ryhtynyt ympäristöalan ”normipurkutalkoisiin”, vaikkei edes tiedä mitä ympäristönormeja alalla on ja miten ne toimivat. Normit-pois Sanni kuuluu siihen samaan sekoomuksen omaan postmodernin nappulaliigaan, Turhakuntaan yhdessä Stubbin, Rädyn, Männistön ja Toivakan kanssa, jossa söpöt selfiet korvaavat osaamisen. Jostain syystä myös EK on aloittanut myös sääntöjenriisumistalkoot...

Normipurkutalkoot ovat aivan toivottavaa, mutta siihen olisi ollut aikaa kokoomuksellakin jo kaksikymmentäviisi vuotta, mutta eipä ole normitalkoot kiinnostaneet, kun piti vihdoinkin vallan makuun päästyä istuttaa puolueen sotureita ministeriöihin, lääninhallituksiin, AVI- ja ELY-keskuksiin, valtiontalouden tarkastusvirastoon, Veikkaukseen, raha- automaatti-yhdistykseen, Valviraan ja muihin valtion virastoihin. Tällöin normipurkua ei voitu ajatella, koska se olisi merkinnyt sekoomuslaisten suojatyöläisten pallien heilumista. Kuntapuolellahan kokoomuksen poliittiset tuolileikit jatkuvat tuttuun malliin, kuten Helsingin apulaiskaupunginjohtajavalinnat osoittavat.

Kokooomus ja demarit torppasivat aikoinaan sekä SATA-komiteassa että poliittisella areenalla sosiaaliturvalainsäädännön yksinkertaistamisen perustulon suuntaan. Sosiaalipuolella, jossa normitalkoot olisivat todella tarpeen, sillä nykyinen sosiaaliturva nimenomaan passivoi ja nöyryyttää sekä on sekavaa ja mahdollistaa sosiaaliturvashoppailua, kokoomus ei halua yksinkertaistaa lainsääntöä siten, ettei köyhien tarvitsisi juosta luukulta toisella ja täytellä lukuisia lomakkeita saadakseen edes sen alle köyhyysrajan olevan toimeentulon. Sen sijaan kykypuolueessa halutaan nöyryyttää ja säännellä köyhien elämää entisestään pakottamalla heidät ”aktivoitumaan”. Kyseessä on uusliberalistinen köyhien nöyryyttäminen ilmaiseksi työvoimaksi eli orjatyön tuominen osaksi ”sosiaalipolitiikkaa”. Aikoinaan yksi Columbinen koulusurmaajan yksihuoltajaäiti joutui presidentti Bush tyhmemmän sosiaalipolitiikan vuoksi lähtemään klo 6 aamulla yhteiskuljetuksella usean sadan kilometrin päähän Bushin kaverin kasinolle töihin yli kahdeksaksi tunniksi saadakseen minimaalisen sosiaalituen. Äiti palasi iltaisin myöhään kotiin, jolloin aikaa ei lastenkasvatukseen jäänyt. Mutta koska tappajat ovat bushilaisen uuskonservatiivisen näkemyksen mukaan geneettisesti valikoituneet surmaajiksi, niin sillä ei ole väliä miten ns. roskasakkia kohdellaan.

Kyse ei ole Suomessa siitä, että voisi päästä sen työharjoittelun tai työkokeilun tai työllistämisjakson jälkeen eteenpäin, vaan siitä että työnantajat aivan hävyttömästi käyttävät hyväksi työllistämistukia. Usein firmojen kanssa toteuttavat työllisyyskurssit ovat sellaisia, että ”koulutuksen” jälkeen laitetaan harjoittelijat töihin vaikka kolmivuoroon. Kuten Valtakunnankontrolleri on jo aikaisemmin todennut, työllisyystuet vinouttavat työmarkkinoita ja siksi ne on lopetettava. Sen sijaan tukea firmoille tulee tarjota oppisopimuskoulutuksen toteuttamiseksi, sillä työpaikkakouluttaminenkin vie aikaa normaalilta työnteolta. Työllisyystukien sijaan on tuettava kansalaisjärjestöjä, jotka voivat palkata sekä oikeisiin töihin työttömiä että ns. vältyömarkkinoihin ihmisiä, jotka ovat hankalassa asemassa. Kansalaisjärjestöillä kontrolleri tarkoittaa oikeita kansalaisjärjestöä, eikä ns. CONGOja eli politrukkiorganisaatioita, kuten Mannereheimin lastensuojeluliitto ja SPR, jotka saavat valtion tukea joka momentilta, ja joiden johtoon tungetaan entisiä kansanedustajia ja ministereitä suojatöihin. Kansalaisjärjestöjen ja oikean kansalaisyhteiskunnan tukeminen on myös kansanterveystyötä, kuten ns. sosiaalisen pääoman tutkimukset osoittavat.

Selvyyden vuoksi Valtakunnankontrolleri tarkentaa, ettei ymmärrä näitä paskaduuneista jauhavia aktivisteja, jotka eivät edes opiskeluaikoinaan ole istuneet liukuhihnalla melussa ja pölyssä, tehneet siivoustyötä, pyyhkineet kuolemansairaiden takapuolia tai toimineet pikaruokalan työntekijöinä, mutta kehtaavat silti mussuttaa paskaduuneista. Nämä uusavuttomat kelluja ovat sitä mieltä, että heille kuuluisi ns. työnteosta eli muka-ajattelemisesta ministeritason palkka, vaikkei kykyjä ole kuin sohvalla makaamiseen ja jutteluun kavereiden kaa naamakirjassa.

Sekoomus puolestaan ryhtyi sosiaalipuolella sekoilemaan jopa yhden tuen, lapsilisän kanssa. Ensin sitä leikattiin ja sitten laitettiin verovähennyksiä. Johan tuli taas normeja purettua! Kun ylipäätään verovähennyksistä tulisi luopua kokonaan, koska ne vinouttavat verotusta ja suosivat suurituloisia sekä tekevät verotuksesta monimutkaista ja epäselvää, niin normipurkua kannattava kykypuolue lätkäisi tällä vaalikaudella lisää verovähennyksiä. Jopa valtionvarainministeriö on toivonut varsinkin ympäristölle haitallisten verovähennysten, kuten henkilöautoilun verovähennysoikeuden eli matkakuluvähennyksen poistamista.

2. Valtakunnankontrollerilla on aivan toteuttamiskelpoinen ensi käden rakenneuudistus- ja normipurkulista, joka tervehdyttäisi sekä kansantaloutta että valtiontaloutta:
a) Siirrytään perustulo/kansalaispalkkajärjestelmään, joka korvaa asumistuen, työttömyyspäivärahan, opintotuen ja toimeentulotuen sekä kotihoidon/ lastenhoidon tuen ja omaishoidon tuen. Myöhemmässä vaiheessa myös muut sosiaalituet integroidaan samaan järjestelmään. Taso määritellään kohtuulliseksi, noin 1000. Jos joku kaipaa suurempia tukia., voi ottaa lisävakuutuksia ilman verovähennyksiä. Tukeen voidaan laittaa ehdoksi vähintään kahden vuoden työhistoria tai käynnissä oleva opiskelu tai työpajatoimintaa osallistuminen, sen ikäraja on 18 vuotta. Pakolaistaustaisille maahanmuuttajille ehtona on osallistuminen opetusministeriön alueelliseen kotoutumiskoulutukseen – koskee myös kotiäitejä ja eläkeikäisiä, joiden on opittavat perustiedot yhteiskunnasta ja suomen kielestä. Tällöin suoraan lukiosta ei voi siirtyä kansalaispalkalla makaamaan kotona. Perustulon/ kansalaispalkka maksetaan Kelasta ja se on verovapaata. Sen lisäksi jokainen voi tienata korkeintaan 1000 kuussa euroa menettämättä perustuloa. Palkkatyöstä maksetaan normaalit verot, sotut ja eläkemaksut. Työssä ilman perustuloa olevien verotus alkaa 1000 euron palkkatuloista, perustulolla olevien verotus alkaa kaikista palkkatuloista. Tämän jälkeen perustulo vähenee portaittain, että kun palkka on 2500, niin tuki on nolla. Perustulon avulla kannattaa aina vastaanottaa mitä tahansa pätkä-, silppu tai paskaduunia, mikä lisää verotulojakin. Tukihuijauksesta seuraa kunnon sanktiot, kuten perustulon menetys, kunnes asianomainen on ollut töissä vähintään kaksi vuotta, tai opiskelee vähintään kaksi vuotta sekä sakot ja tukien palautus. Kansalaisjärjestöt voivat ylläpitää simppeleitä suoja-asuntoloita niitä varten, jotka putoavat tuelta, eivätkä ainakaan heti löydä töitä tai opiskelupaikkaa: siellä saa asuntolapaikan ja ruokaa. Samalla voidaan auttaa ihmisiä eteenpäin. Säännöt ovat niin yksinkertaisia, ettei tietämättömyyteen voi ei vedota.

b) Lakkautetaan TE-keskukset ja osa entisestä työministeriöstä (nyk. TEM:n sisällä), jonka jäljelle jäävä osa jää työvoimaosastoksi. Samalla lakkautetaan työvoimapoliittinen koulutus, koska työttömät voivat opiskella mitä haluavat normaaleissa oppilaitoksissa. Työllisyystuet, ja työttömien kyttääminen ja nöyryyttäminen lopetetaan. Tukea annetaan kansalaisjärjestöille, jotka voivat työllistämisen ja harrastus- ja kurssitoiminnan lisäksi myös organisoida tietopalvelua ja neuvontaa. Firmoille annetaan tukea oppisopimuskoulutuksen kehittämiseksi ja tukemiseksi. TE-keskusten muiden yritystukien jakaminen siirretään Finveralle ja yritystukien perkaaminen aloitetaan.

c) Lakkautetaan matkakuluvähennykset (haitallista ympäristölle, lisää saasteita ja infrakustannuksia) ja asuntolainojen korkojen vähennykset (koska se nostaa asuntojen hintoja), perataan myös muita verovähennyksiä. Kotitalousvähennys tulee turhaksi perustulojärjestelmän vuoksi.

d) Kunnissa voidaan vähentää sosiaalibyrokraatteja ja ne jäljelle jäävät työntekijät voivat oikeasti keskittyä sosiaalityöhön. Kansalaisjärjestöt voivat ylläpitää soppakeittiöitä.

Jo näillä todellisilla rakenneuudistuksilla  saataisiin miljardien säästöt ja kansalaisten hyvinvointi ja aktiivisuus lisääntyisi. Mutta se on tunnetusti liian vaikeaa. Keskustapuolueen 101:n normien purkulistaus on oikein kunnollista näpertelyä huonojen himmeileiden kanssa. Se mikä listasta ilmenee parhaiten ilmenee on Kehittyvien Maakuntien Suomen poikien sekä EK ja EVA:n vaatimuksien kaavoituksen ”vapauttamisesta” ja valitusoikeuden rajoittamisesta. Kokoomukselle normitalkoot ja rakenneuudistukset ovat merkinneet löysistä puheista huolimatta ”säästämistä”, juustohöylää ja palvelujen huononemista. Priorisointi ja laatu ovat sanoja, jotka eivät mahdu kykypuolueen edustajien suuhun. Vantastista. Samalla se on merkinnyt hallinnon ”vapauttamista” laillisesta hallintomenettelystä ”tehokkuuden nimissä”, mistä on osoituksena valtionvarainministeriön toukokuussa laatima kuntalakiluonnos, joka on aivan ala-arvoista säännöstekstiä ja toteutuessaan tekisi kunnista vain menokuriorganisaatioita, joissa päätöksiäkin voitaisiin tehdä virallisestikin missä tahansa kuppikunnan kokouksessa. Demareille rakennusuudistukset ovat kaikista hankalimpia, vaikka uusliberalistisen Lipposen johdolla kyllä viilattiin ja höylättiin. SDP:n mukaan meillä kun on maailman paras hyvinvointivaltio, ainakin julkisen sektorin työntekijöille, joista monet äänestävät demareita.

Toisen suuren hallinnonhaaran, terveydenhuollon perkaaminen on vielä hankalampaa, koska kansalaisille on annettu ymmärtää, että kaikenlaiset kolotukset ja ei-sairaudet, kuten korkea kolesteroli, ovat hoidettavia sairauksia Lääketeollisuuden lauluja laulavat ns. asiantuntijat kyllä pitävät huolen siitä, että hoito-ohjeita laaditaan ei-sairauksille ja muille vaivoille, joissa lääkehoito on välttämätöntä. Näitä kutsutaan ”näyttöön perustuviksi”, vaikka ne on laadittu lääketeollisuuden lobbaamissa aivoriihissä mutupohjalta.

Suurin ongelma julkisella sektorilla ovat ne sopivat, vaan ei pätevät virkamiehet, joita erityisesti demarit, kokoomus ja keskusta ovat uittaneet sekä valtion että kuntien hallintoon. Epäpätevät politrukit eivät kykene muutokseen, eivätkä järkeviin päätöksiin. Me kansalaiset ja kuntalaiset emme ole sitä ansainneet, mutta bonukseksi saamme vielä huonot ja kalliit palvelut. Fantsua, eiks jeh, pääministeri Stubb?


3. Ykkösprovokaattoreihimme kuuluva Turun yliopiston valtio-opin professori Matti Wiberg on kirjoittanut EVA:lle kirjan ”Julkea sektori”. Valtakunnankontrolleri on kerrankin pitkälti samaa mieltä vähämielisten pamppujen kerhon, herrojen EVA:n julkaisun kanssa – lukuun ottamatta Bilderberg-Apusen perusuusliberalistista EVA-lässytystä sisältävää esipuhetta. Pitikö hyvä pamfletti pilata maksajan ja julkaisijan älyvapaalla väliintulolla?

 Wibergin perusnäkemys on se, että byrokratia suojelee omaa tonttia. Samoinhan toimivat poliitikotkin. Siltarumpupolitiikka jatkuu, eikä kukaan voi vastustaa oman vaalipiirinsä tie-, rata- tai rakennushankkeita, jos siihen saadaan valtion rahaa tai elvytystä tms. hyvää. Hankkeiden kokonaistaloudellisuutta, tarpeellisuutta ja yhteiskuntataloudellista järkevyyttä ei selvitetä, koska kehitys kehittyy ja edistys edistyy.

Kuntaliitokset ovat osoittautuneet huonoksi tavaksi tehostaa kunnan toimintaa ja niitä usein ajavatkin kuntien työntekijät valtuustoissa, koska he tietävät saavansa 5 vuoden irtisanomissuojan. Jos byrokraatteja uhataan budjetin leikkauksilla, niin lakkautetaan kuntalaisten kannalta tärkeä, mutta taloudellisesti vähämerkityksinen toiminta, jolloin voidaan kuntalaisten älämölön säestämänä todeta, ettei voida leikata. Esimerkiksi Turussa, Salossa ja Kervalla on ”säästetty” jättämällä luistelukentät hoitamatta viime vuosina. Jääkentillä saattaa jopa olla paikalla valvojat, joista ei ole säästetty, mutta työtä ei ole, koska radalla ei voi luistella.

Virkamiehet löytävät vain ongelmia, joita ”ratkaisemaan” tai ”hoitamaan” tarvitaan lisää virkamiehiä. Mitä enemmän kunnat saavat valtionapua, sitä enemmän sitä rahaa jää byrokratialle, ylihintaisiin kunnantaloihin, lisävirkamiehistölle. Tätä kutsutaan ns. kärpäspaperi-ilmiöksi.

Wiberg ottaa esille lisääntyneet avustaja- ja valtiosihteerikunnan, joita hän kutsuu uudeksi poliittiseksi rälssiksi:

” Laskujeni mukaan avustajakunnan määrä on noin 2,5-ker-
taistunut siitä, kun Suomi liittyi EU:n jäseneksi vuonna 1995.
Eduskunnassa ja valtioneuvoston kansliassa toimii yli tuhat
ihmistä, joista suurin osa tavalla tai toisella hoitaa lukuun
sisältyvien kansanedustajien ja ministereiden asioita sekä
eduskunnan ja valtioneuvoston hallintoa. Kansanedustajien
avustajia on eduskunnassa noin 180. Ministereillä on poliit-
tisia avustajia eri nimikkeillä yhteensä yli 50. ”

Matti Vanhasen hallituksen rakentama poliittisten valtiosihteereiden järjestelmä on Wibergin mukaan epädemokraattinen, hämärtää poliittisen ja hallinnollisen vastuun, tulee kalliiksi, lisäksi nimitystapa ja työjako ovat epäselviä. Säästökuuria ajavan nykyisen EU-byrokraatin, Käteisen hallituksen aikana toimi valtioneuvostossa 149 poliittista avustajaa, erityisavustajaa, ns. asiantuntijaa ja muuta poliittista suojatyöläistä He tulevat usein lobbausjärjestöistä, kuten EK:sta ja SAK:sta. Wibergin mukaan poliittiset valtiosihteeri ovat puolueiden sotureita, joten puolueiden tulisi maksaa heidän palkkansa.

Wiberg puuttuu myös poliittisin virkanimityksiin, jota hän pitää ”maan tapana”. Parin viimeisen hallituksen aikana tehtiin valtion tasolla viitisenkymmentä poliittista virkanimitystä. Komissarius Kataisen hallituksen aikana tehtiin ainakin 26 poliittista virkanimitystä. Demarit onnistuivat parhaiten (ilmeisesti siksi että eivät saaneet komissaarin paikkaa) samaan ministeriöiden kanslia- ja osastopäällikköjä sekä muita johtajanpaikkoja, yhteensä 8 suojatyöläistä. Myös kokoomus, vasemmistoliitto ja RKP saivat omat osuutensa virkapaketeista. Valtio-opin professori sanoo suoraan, että poliittiset virkanimitykset ovat korruptiota.

Lopuksi Wiberg ottaa pamfletissaan esille lobbausjärjestöt ja niiden tunkeutumisen ministeriöihin ja virastoihin sekä  sen, että byrokraatit ajavat sellaista politiikkaa ja hankkeita, joista heille itselleen on hyötyä. Tässä yhteydessä hän ei ota esille kaavoituskorruptiota, josta tunnetusti hyötyvät poliitikkojen lisäksi johtava kaavoitusvirkamiehet. Sen sijaan Wiberg ottaa esille EU-intoilun, joka on tarjonnut varsinkin Itä-Euroopan byrokraateille mahdollisuuksin kovapalkkaisiin Brysselin hommiin.

A-talkissa 23.9. keskusteltiin harvinaisen avoimesti julkishallinnosta, vaikkei Wiberg, eikä toimittaja ottanut esille poliittisia virkanimityspaketteja. Wiberg otti ohjelmassa paljon selkeämmin kuin pamfletissaan esille sen, miten heikoin tutkimuksin ja selvityksin isoja päätöksiä, kuten sote- ja kuntauudistus tehdään. Valtakunnankontrollerin kirjassa nimenomaan suomittiin epätieteellistä politiikkaa, joka on juuri sitä, ettei selvitetä eikä käytetä edes olemassa olevaan tutkimustietoa päätösten pohjana. ( P.A. Nyyssönen. Epätieteellistä politiikkaa. 120s. A5. Nomerta Kustannus Oy. 2013. ISBN 978-952-7018-01- 9  lataa ilmaiseksi: http://www.nomerta.net/Epatieteellistapolitiikkaa_PA_Nomerta_2013.pdf ).

A-talkissa eduskunnasta luopuva kansanedustaja Tuija Braxkin (vihr.) arvosteli kuntalain ja sote-uudistuksen valmistelua, vaikka oli hallituksessa sitä hyväksymässä. Poliittisista nimityksistä Brax ei pukahtanut ja hän puolusteli virkamiehistöä, sillä  onhan hän itse  on katsonut olevansa äärimäisen pätevä poliittiseen virkaan esimerkiksi Helsingin kaupungin palvelukseen. Saas nähdä mihin hän päätyy suojatöihin....kenties valtakunnansovittelijaksi?
4. Valtionvarainministeriö näyttää olevan propagandististen käsitteiden sylttytehdas. Puppusanageneerattorina toimiminen on ministeriön brändituote. Rakenneuudistus-nimikkeellä lanseerattiin budjettileikkaukset ja juustohöylät ja nyt kestävyysvaje-käsitteellä eläkeiän nostoa ja muuta leikkausta  sekä Goldman Sachs -talouskuria. Tämä lätinä kestävyysvajeesta on uusliberalistista jargonia. Kaikkien alojen asiantuntija, valtiovarainministeriö on laskenut kuntien aiheuttavan 1 %, palvelutuotannon ”tehottomuuden” 1,4 %, työuran ja työntarjonnan 1,42 %, rakenteellisen työttömyyden 0,3 % ja talouden tuotantopotentiaalin 0,6 % ”kestävyysvajeen”. Mistä oikeasti puhutaan? Mistä nämä numerologiset leikit on oikein revitty? VM:n näkökulmasta kyse on reviisorin leikkaus- ja kuristuspolitiikasta, joka halutaan pakolliseksi myös kuntiin. Kyse ei todellakaan ole rakenteellisista uudistuksista tai kansantalouden kohottamista.

Kun järjestelmässä on paha valuvika, koska eläkejärjestelmä on pyramidihuijaus, kuntien ja valtion hallinto poliittisen puuhastelun suojatyöpaikkoja, terveyshuolto sairaustehtailua, turhia ja tehottomia hoitoja sekä sairaiden luukuttamista paikasta toiseen, sosiaalipolitiikka valvontakoneiston ylläpitoa jne....niin mitä siihen vaikuttavat menokehykset? Kuten olemme Wibergin esimerkistä havainneet, menokehykset ja ”säästöt” merkitsevät sitä, että ne harvat hyvät ja edulliset palvelut leikataan, mutta huonot ja kalliit jätetään hallinnon pyörittämiseksi jatkumaan. Uusliberalistinen ”kestävyysvajeen hoito” edustaa marxismi-leninismiä, jossa uskotaan, että määrä muuttuu laaduksi. Ideana on vain julkisen sektorin kutistaminen ja mahdollisimman monen näennäisen suoritteen tuottaminen mahdollisimman halvalla, mikä merkitsee luokatonta laatua ja turhia toimenpiteitä, mutta johan vaikuttaa tehokkaalta.

Laatu ei kuuluu uusliberalistiseen ajatteluun, vaan verojen minimointi ja yksityisen sektorin voittojen maksimointi. Aikoinaan Chicagon uusklassisten gangsterien pääjehu, ns. talousmies Milton Friedman voivotteli, miten Yhdysvaltain lääkelaitos FDA, esti ”liian tiukoilla” vaatimuksillaan loistavien lääkkeiden markkinoille pääsyn tai ainakin niiden nopean lanseerauksen. Friedmania ei huolestuttanut yhtään lääkkeiden laatu, niiden todellinen teho tai vakavat haitat. Pres. Bush tyhmempi laittoikin FDA:n johtoon ”sopivan” miehen, jolloin lääkkeenmyyntilupia alettiin jakaa jouhevasti. Seuraukset ovat jo nähtävissä, esimerkiksi masennuslääkkeet ovat käytännössä lumelääkkeitä ainakin depression suhteen ja Yhdysvalloissa on jouduttu vetämään yhä useampia lääkkeitä vaarallisten vaikutusten vuoksi markkinoilta, joten joka vuosi lääketeollisuus joutuu maksamaan jopa kymmeniä miljardeja dollareita vahingonkorvauksia kärsineille potilaille. Yleensä korvauksia maksetaan ohi tuomioistuimien, jotta päästään vähemmällä, eikä julkisuus haittaa imagoa.

Friedmanilaisessa normipurkujen vapauden valtakunnassa yksityisellä yrityksellä, eritoten suuryrityksellä pitää olla mahdollisuus myydä mitä tahansa vahingollista tai toimimatonta soopaa sekä sotkea ympäristöä ilman rajoituksia ja valvontaa. Ongelmat ratkotaan sitten jälkeenpäin oikeuslaitoksessa, jos joku onneton asiakas, potilas tai kansalainen uskaltaa ja hänellä on varaa haastaa suuryritys oikeuteen. Friedmanilais-Grahnilaisessa valtakunnassa yrityksillä on kaikki oikeudet, jopa ”ihmisoikeudet” ja lisäksi demokraattiset oikeudet, koska ne ostavat Valkoisen talon, kongressin ja senaatin sekä kotoisat eduskunnan ja valtuustot. Kehittyvien Maakuntien Suomi oli ostanut enemmistön Vanhasen II:n hallituksen ministereistä, myös kokoomuslaisista, sillä itse Käteinen ja EK:n käsikassaran Jyri ”Jyräys” Häkämies olivat saaneet puolet ilmoitetusta vaalirahoituksesta KMS-pojilta.

Friedmanilaisessa yhtiötotalitarismissa kansalaisilla, kuntalaisilla, asiakkailla, potilailla ja muilla asianosaisilla ihmisillä ei ole oikeuksia, ihmisoikeuksista ja demokraattisista oikeuksista puhumattakaan, koska ne on vapauden valtakunnassa annettu kilpailukyvyn ja ”edistyksen” nimissä yhtiöille. Tähän sekoomuksessa selvästi pyritään ja tähän myös kepulaiset, demarit ja vihreät päätyvät, koska se on ”ainoa vaihtoehto” tässä ideologioiden ja ideoiden puutteen maassa. Persut näkevät ongelmaksi vain mutiaiset ja kukkahattutädit,  koska he ovat jo Nortti-Putkosen johdolla myyneet itsensä ydinvoiman ja auringonlaskun kartelliteollisuuden äänitorviksi, niin heille on ihan samantekevää minkälaista talouspolitiikkaa harjoitetaan, kunhan Timo  S.  pääse seuraavaan halitukseen ja sitten johonkin hyvin ansaittuun poliittiseen suojatyöhön. Entäs vasemmistoliitto? Onkos se edes vasemmalla kuin juhlapuheissaan? Ay-liikkeen ja muilla korruptiorahoilla puoluetta tiukassa otteessa pitävä betonipunaisten kerho haluaa vasemmistoliiton laulavan demareiden perässä korporatiivisten organisaatioiden luokattoman linjan lauluja. Siksihän vasemmistoliitto meni hallitukseen, jonka politiikka oli aivan jotain muuta kuin mitä äänestäjille ennen vaaleja luvattiin.

Suomessa todellinen oppositio on eduskunnan ulkopuolella: Ne 40 % kansasta (ja itse asiaa moni joka äänestää velvollisuudesta), jotka eivät näistä pellepuolueista löydä äänestämisen arvoisia henkilöitä. Se ei huoleta poliittista eliittiä, muuta kuin sen verran, että tarvitaan kansalaisten lisävalvontaa, kaiken toiminnan kiristämistä, kuten opiskeluaikojen ja työttömyyskorvausten aikaa sekä työttömien valvontaa ja nöyryyttämistä, työtahdin kiristämistä, vuorotteluvapaiden yms. poistamista. Kansalaisilla ei saa olla ”luppoaikaa” ottaa asioista selvää ja ajatella omilla aivoillaan, vaan ”kunnon kansalaisten” tulee paahtaa 110 %-sesti töissä niin kuin käsketään ja vapaa-ajalla treenata kuin Stuppi ja kuluttaa kuin Eija-Riitta Korhola, jolloin aikaa ei jää ajattelulle. Paavo Haavikko totesi aikoinaan, että propaganda tehdään keskiluokkaa varten. Jep, jep, jep...


5. Korporatiivinen perustuslaiton vallananastajaporukka eli EK, SAK ja STTK saivat kuulema aikaiseksi eläkesovun. On kuitenkin ihan epäselvää mitä oikeastaan sovittiin. Eläkeasiantuntija Olli Pusan (IL 27.9. 2014) mukaan ainoa selkeä tulos oli tulevien eläkkeiden heikentäminen sekä eläkeikää nostamalla että elinaikakertoimella. Nykyisiä ylimitoitettuja eläkkeitä ei leikata esimerkiksi eläkekatolla. Koko eläkeiän nostonkin menettely jäi itseasiassa epäselväksi. Eläkemaksujen suuruudesta ei puhuttu halaistua sanaa, työelämän laatukysymyksistä vaietaan myös.

Päätös tehtiin, koska piti tehdä luottoluokittajien, uusliberalistisien jumalien tyynnyttämiseksi ja eläkerahojen säästämiseksi. Itse asiassa sillä ei ole mitään väliä onko Suomen luottoluokitus AAA ja AA, sillä korot ovat alhaiset joka tapauksessa. Itse asiassa alhaisempi luottoluokitus voisi laittaa paremmin vipinää kohti todellisia muutoksia. Luottoluokittajien toiminta kyllä kertoo kaiken tästä uusliberalististen meiningistä: tärkeintä on postmoderni puuhastelu. Nyt aikaansaatu ratkaisu ei ratkaise mitään. Se hieman helpottaa eläkeyhtiöiden ahdinkoa, kun ikääntyvät eivät pääsekään eläkkeelle, vaan päätyvät valtion eläteiksi Kelan työmarkkinatuelle ja asumistuelle sekä kuntien toimentulotuelle. Hienoa hölmöläisten peitonleikkauspolitiikkaa kansantalouden kannalta, mutta eihän tässä mitään kansantaloutta ajatella, vaan korporatiivisen perslaittoman työeläkejärjestelmän etuja.

Valtakunnankontrolleri palaa näihin eläkeasioihin, kun jotain valaistusta alkaa tulla ”ratkaisusta”.6. Rosatom, Rosatom, Rosatom. Ydinvoimakiemurat ovat menneet niin oudoiksi, että Valtakunnankontrollerillakin alkaa alaleuka lepattaa. Ensiksi hämmennystä aiheutti se, ettei elinkeinoministeri Jan Vapaavuori ehdottanut OL 4:n luvalle jatkoa ja että sen takana seisoi koko kokoomusryhmä. Vapaavuoren perustelutkin vaikuttivat ihan järkeviltä: TVO:lla kesken edellinen työmaa, se maailman kallein rakennus OL 3, eikä se ole sitoutunut uuteen hankkeeseen. Myöhemmin kävi ilmi, että ensi kaudella voidaan sitten anoa ja saada uusia ydinvoimalupia, kun on uusi, ehompi porvarihallitus saatu pystyyn EK:n TT-säätiön, Finanssialan keskusliiton, Nallen, puupääteollisuuden ja Energiateollisuus ry:n rahoilla. Oliko siis kyse siitä, että sekoomuslaiset Vapaavuoren johdolla lypsävät parempia vaalitukia ydinvoimateollisuudelta ja sen puupääomistajilta? Siltä pahasti vaikuttaa, vaikka Valtakunnankontrolleri on pitänyt Vapaavuorta sekoomuksen suoraselkäisimpänä ministerinä, joka ei tiettävästi saanut KMS-rahaakaan viime kaudella – toisin kuin Katainen, Kanerva ja Häkämies.

Seuraavaksi korporatiivinen ay-jyrä Antti ”savupiipputeollisuus-on-aina-oikealla-asialla-kun-antaa-meille-vaalirahaa” Rinne vaatimalla vaati TVO:n lupaa uudelleen käsiteltäväksi hallituksessa. Kun hän sitten hävisi äänestyksen, totesi toveri ihan taaperotyylin, jotta ”päätös oli ihan tyhmä.” Kunnon siltarumpupolitiikkaa hallituksessa harjoitti porilainen Krista Kiuru, (sd.), joka vastustaa ydinvoimaa, mutta ei silloin kun kyse on omasta maakunnasta ( = oma vaalipiiri). Aikaisemmin Kiuru nimitti oman porilaisen maisteritoverinsa korkeaan kouluhallintovirkaan, vaikka alun perin pätevyysvaatimus virkaan oli tohtorin tutkinto. Eduskuntavaalit ovat jo ovella.

Kun politrukki Rinne puhuu demokratiasta, niin sille nauravat jo naurismaan aidatkin. Miten olisi vaikka suora jäsenäänestys puheenjohtajasta SAK:ssa ja ammattiliitto Pro:ssa? Eipä ole Antti-poika sellaisia näiden vuosikymmenien aikana ay-pamppuna esittänyt. Tässä ydinvoimasiassa on muutenkin demokratia kaukana, niin kauan kuin ei tiedetä kuinka paljon ydinvoimarahaa puolueet ja ehdokkaat ovat saaneet. Pahinta on kuitenkin se, ettei päätöksiä tehdä tutkimuksien ja selvityksien perusteella. Ydinvoiman tukeminen suoran ja epäsuoraan on jatkunut Suomessakin jo 1950-luvulta lähtien, mutta siihen ei edes vapaata markkinataloutta kannattavat sekoomuslaiset halua puuttua. Vaikuttaa pikemminkin siltä, että ”vapaakaupasta” vaahtoavat poliittiset johtajat ja konservatiivihallitukset ovat kaikista innokkaimpia jakamaan veronmaksajien rahaa ydinvoimateollisuudelle suoraan tai epäsuorasti. Sekä pres. Reagan että pres. Bush tyhmempi antoivat liittovaltion tukiaisia atomiteollisuudelle ja viimeksi Brittein saarten David ”missä Dave siellä ongelma” Cameron lupasi kiinalais-ranskalaiselle Hinkley Point C -ydinvoimahankkeelle sellaisen sähkön takuuhinnan, että uusiutuvien energialähteiden tukiaiset ovat pisaroita meressä –  yli 90 puntaa megawattitunnilta ( 90,50 £/MWh noin 115 euroa /MWh) hintatarkistuksin 30 vuodeksi. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkijat arvioivat vuonna 2012 maatuulivoiman sähköntuotannon kustannukseksi 52,7 euroa megawattitunnilta, kun Fennovoiman tyyppisessä ydinvoimalassa hinta olisi 57,9 euroa megawattitunnilta. Konservatiivihallituksille vapaat markkinat ja reilu kilpailu ovat vain juhlapuheiden aiheita. Euroopan unioni on Euratom-perussopimuksen hengessä, pitääkseen Ranskan ydinvoimateollisuuden pystyssä ja Iso-Britannian EU:n jäsenenä hyväksymässä selkeästi EU-sopimusten vastaiset tukiaiset. Samoin toimittiin jo aikaisemmin, kun Ranskan valtio myönsi Arevalle EU-säännösten vastaisesti unionialueen sisäisen kaupan edistämisen vientitukea OL 3 -hankkeelle.

Valtakunnankontrolleri on kovasti yrittänyt valistaa kansamme edustajia siitä miten epätaloudellista ydinvoima on. Jo vuonna 2008 Citigroupin analyytikot totesivat ydinvoiman olevan kannattamatonta, jos sitä eivät valtiot massiivisesti tue. Riskeinä pidettiin pitkiä rakennusaikoja sekä arvaamattomia ydinjäte- ja onnettomuuskustannuksia. Yhdysvalloissa on tehty laskelmia näistä suorista ja epäsuorista tuista: huonolta näyttää atomivoiman kannattavuus ilman avustuksia. Suomessa ydinvoimariskit on sosialisoitu veronmaksajille ydinvastuulailla, jota piti kyllä Fukushiman onnettomuuden jälkeen uusia, mutta mitään ei ole tapahtunut. Totta kai ydinsähkö on TVO:n omistajille edullista, koska heidän ei tarvitse vastata todellisista kustannuksista  Mankala -menettelyllä he saavat edullisesti ilman normaaleja kauppamenettelyjä sähköä itselleen myytäväksi markkinoilla. Perinteisesti esimerkiksi TVO:n osakasta, UPM:ää on pidetty metsäteollisuusfirmana, mutta itse asiassa se alkaa olla enemmän energiayhtiö kuin teollisuusyritys. Kansanedustajien näyttää olevan vaikeaa ymmärtää, ettei TVO:n ja Fennovoiman etu ole yhteiskunnan kokonaisetu. Erityisen pölkkypäiseksi osoittautui kuppakorkeakoulun käynyt espoolainen hienostorouva, Pia kuomu-Kauma (kok.), joka ilmoitti ettei hän halua vastaanottaa maailmankuvaansa häiritsevää informaatiota. Tyhjiössä on tyhjäpään parempi elellä, vaikka Valtakunnankontrolleri ei ole ihan vakuuttunut siitä, että edes kokoomusnaiset olisivat noin kananaivoista edustajaa ansainneet.

Elinkeinoministeri Vapaavuori ei sinänsä yllättänyt ketään esittämällä ydinvoimaluvan hyväksymistä, mutta miksi juuri Fennovoima, jonka hanke on ihan projektimielessä vielä enemmän hanurista kuin TVO:n hanke. Uudelle laitospaikalle rakentaminen nostaa sähkön hintaa 10–20 euroa/MWh ja Fennovoiman jätehuoltoa ei ole ratkaistu edes paperilla. Lisäksi kävi ilmi, että Rosatom oli hakenut periaatelupaa Pietarin voimalan piirustuksilla, mikä oli Säteilymittauslaitokselle eli STUKille ihan jees. Kauaksi ei ole siis STUKin toiminta Rosatomin leipiin suoraan valvontaviranomaisesta siirtyneen Jukka "Atomi" Laaksosen ajoista muuttunut: ydinvoimatoimijoiden asialla ollaan. Fennovoiman hakemus siis perustuu väärin tietoihin, joten oikeusvaltiossa sitä ei voitaisi käsitellä ollenkaan, mutta kyllä Suomessa vaan.

Sitten kävi ilmi, että Suomen valtio oli allekirjoittanut ydinenergian rauhanomaisen käytön yhteistyösopimuksen Rosatomin kanssa. Sopimus on kuulema Venäjän valtion ja Suomen valtion välinen, mutta sen olivat allekirjoittaneet elinkeinoministeri Jan Vapaavuori ja Venäjän valtion puolesta ydinenergiayhtiö Rosatomin toimitusjohtaja Sergei Kirijenko. Miksi yhteistyösopimus on ylipäätään laadittu? Miksi nyt asiasta älämölöä pitävä vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö ei sanonut asiasta mitään, kun sitä käsiteltiin hallituksessa? Yhteistyösopimus merkitsee siis sitä, että sopimus edistää TEM:n ja Rosatomin ydinvoimabisneksiä. Mitä atomiliiketoimintaa ministeriöllä on? Tällä sopimuksella koko TEM ja sen ministeri Vapaavuori tulivat esteellisiksi käsittelemään Fennovoiman hakemusta, mutta Suomessa tunnetusti pyyhitään takapuolta Euroopan ihmisoikeussopimukseen, eikä esteellisiä ole sielläkään missä ne ovat ilmiselviä, vaikka Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen linjausten mukaan virkamiesten ei vain tule olla esteettömiä, vaan myös näyttää siltä. TEM:n virkamiehen mukaan Venäjä on voinut valtuuttaa kenet tahansa allekirjoittamaan sopimuksen. Jos Rosatom allekirjoittaa sopimuksen, niin Suomen puolelta sen olisi voinut allekirjoittaa vaikka Fortum, sillä eihän valtio tee mitään ydinvoimayhteistyötä. Rosatomin tiedotusosasto kertoi tiedotteessaan 25.02.2014: ”Russia and Finland signed an agreement on the strategic partnership in nuclear power ” eli Venäjä ja Suomi allekirjoittivat sopimuksen strategisesta yhteistyöstä ydinvoima-alalla. Tiedotteessa todetaan myös, että asiakirja on hyvin tärkeä Fennovoiman Hanhikiven voimalan rakentamiseksi.

Rosatomin englannikielinen tiedote löytyy täältä http://www.rosatom.ru/en/presscentre/highlights/7a3ff200430f1071bd8cffe9f0f376d0

Valtakunnankontrolleri piti Ville Niinistön (vihr.) FT:lle antamaa lausuntoa suomettumisesta hieman yliampuvana, mutta tämä valtion laatima yhteistyösopimus Rosatomin kanssa alkaa muistuttaa jo niitä Loviisan voimalan hommia, kun Kekkonen päätti NKP:n pamppujen kanssa, että IVO:n mylly tulee muuten sitten Neuvostoliitosta. Onko Suomen hallitus ja ministeri Vapaavuori nyt ihan oikeasti ymmärtäneet minkälainen sopimus tuli allekirjoitettua? Onko asiasta tietoinen presidentti Sauli Niinistö dementoitumassa? Jos Rosatom on sama asia kuin Venäjä, voidaan vanha hyvä varoituslause muuttaa muotoon: Rosatom, Rosatom, Rosatom. Vai mitä Jyri Jyräys Venäjä-Häkäpönttö siellä EK:ssa?

Rosatom ei toimi kuin yritys, vaan niin kuin valtio. Organisaatiolle on ihan samantekevää, millä hinnalla se myllynsä myy, kunhan saadaan myytyä, jolloin saadaan vaikutusvaltaa ja referenssejä länsimaisista reaktoreista. Ydinpolttoainettakin voidaan myydä polkuhintaa, koska takana on Äiti Venäjä ja sen ydinaseteollisuus. Kuten Rosatomin overseas johtaja Jukka  "Atomi" Laaksonen (ent. STUK) Aamu-TV:ssä todisti, Loviisassa oli käytetty Brittien toimittamaa ydinpolttoainetta, mutta sitten Rosatom teki niin edullisen tarjouksen, että Fortum siirtyi Rosatomin bisneskumppaniksi. Ja ehkäpä ne Fennovoiman ydinjätteetkin on luvattu vastaanottaa, joista Rosatom voi sitten rakennella mukavia pikku ydinaseita, niin kuin vanhaan hyvään persu-kekkosaikaan, jolloin Loviisan jätteet vietiin Tsheljabinskiin asevalmistusta varten. Valtionvarainministeri Rinnehän (sd.) lipsautti jossain välissä, että Fennovoiman jäteongelmakin on ”ratkaistu”.

Vapaa markkinatalous ja taloudellisuus eivät sovi yhteen atomienergian kanssa, mutta edes sekooomuksen ekonomistiosastolla sitä ei ymmärretä, vaikka Citygroupin analyytikot ovat sen osoittaneet jo kuusi vuotta sitten.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti