torstai 3. joulukuuta 2015

Paskanjauhajien valtakunta


Suomi on pahasti velkaantunut. Suomessa on korkea veroaste verrattuna muihin EU-maihin. Suomi on poikkeuksellisen riippuvainen viennistä. Suomessa on 15 prosenttia korkeammat palkat kuin kilpailijamaissa. Paikkansa pitämättömiä väitteitä jokainen, mutta ne ovat muuttuneet virallisiksi totuuksiksi.”

Pekka Seppänen, taloustoimittaja


1.

Valtakunnankontrolleri on nauttinut suomalaisen julkisen terveydenhuollon palveluista viime aikoina. Täytyy sanoa, että erikoisterveydenhuolto toimii, jos sinne pääse, joten on tiedettävä ne keinot, miten sinne pääse. Erikoisterveydenhuollossa toimii asiantuntevia, mutta usein vuorovaikutuskyvyttömiä nörttityyppisiä asiaosaajia, jotka saattavat töksäytellä mitä tahansa tai eivät puhu potilaan kanssa mitään. Kokenut hoitaja sitten kertoo lopullisesti mikä oli tilanne ja miten edetään. Kiitos näille hoitajille.

Sen sijaan täytyy sanoa, ettei ainakaan valtakunnankontrollerin kotikaupungissa terveyskeskus toimi mallikkaasti. Puhelimessa ”neuvova” hoitaja ei tunne lääketieteen toimenpiteitä. Erilaisia toimenpiteitä ja tutkimuksia ei voida  (ilman lähetettä) suorittaa ennen lääkärin vastaanottoa, vaikka kyseessä olisi jo erikoisterveydenhuollossa aloitettu hoitoprosessi, joten potilasta pompotellaan lääkäriltä eri tutkimuksiin ja toimenpiteisiin ja sitten taas lääkärille ja sitten...Muutama vuosi sitten, kun potilaalla oli oikeus vaihtaa terveyskeskusta, kotikaupunkini vastaava ylilääkäri oli keksinyt, että terveyskeskusta saa vaihtaa vain sen vuoden huhtikuussa, vaikka lain mukaan potilaalla on oikeus kerran vuodessa (minä päivänä tahansa) vaihtaa terveyskeskusta.

Kotikaupunkini terveyssekoilut muistuttavat SSS-hallituksen sote-soppaa. Kun viime vaalikaudella saavutettiin edes periaatteellinen kaikkien puoluieiden sote-sopu, jonka mukaan sote-alueita olisi viisi. Asia kaatui perustuslakiin, koska sote perustui edelleenkin kunnan järjestämisvastuuseen, eikä sotea oltu selkeästi siirretty valtion vastuulle. SSS-hallitus ensin hihkutti ainutlaatuista strategista hallitusohjelmaansa eli ympäripyöreaä paskanjauhantapaperia ja sitten hyvää yhteistyön henkeä. Tuskin oli muste ehtinyt kuivua vantastisessa SSS-satupaperissa, kun hallituksen ehkä suurimmasta hankkeesta sotesta saatiin aikaiseksi hallituskriisi, koska sekoomus ja maalaisliitto taistelivat verissäpäin, sillä ongelmana oli tulevien sote-alueiden poliittinen kokoonpano, ei kansalaisten järkevien sosiaali- ja terveyspalvelujen takaaminen. Persut katsoivat tätä kukkotappelua sivusta ja ulosmittasivat itselleen ainakin eläkeläisten asumistuen leikkauksen peruumisen ja mahdollisesti jotakin muutakin.

Kahdeksantoista sote-aluetta aiheuttavat vain lisäsotkuja. Hallintohimmeleitä rakentamalla ei suomalaista sosiaali- ja terveyssektoria korjata. Yksikanavainen rahoitus on tarpeen, mutta kuten Helsingin yliopiston professori, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Teppo Järvinen totesi viimeksi Ylen terveysohjelmassa, Akuutissa, olisi tärkeää ryhtyä selvittämään annettujen hoitojen ja lääkkeiden todellinen vaikutus. Pelkästään turhien lääkityksien ja toimenpiteiden lopettaminen säästäisi miljardeja, kuten valtakunnankontrolleri on jo aiemmin sekä kirjassaan että blogissaan todennut. Kun vielä julkisessa terveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa päästäisiin siihen, että organisaatioiden johtoon ei nimittettäisi poliittisiin suojatöihin sopivia, vaan ei päteviä, niin meillä voisi olla maailman paras terveydenhuolto.


Esimerkiksi valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen on huolissaan tulevien sote-alueiden poliittisista virkanimityksistä: ” Rakenteellisena korruptiona pidettyjen poliittisten virkanimitysten ongelma on huippupestin saannista syntyvä kiitollisuudenvelka. Vaarana on, että palveluksesta ainakin odotetaan vastapalvelusta, suosimista tai hyvitystä. Poliittisella perusteella saatetaan ohittaa pätevämpi. Mikäli näin käy, ja kyseessä ei ole selkeä poliittinen tehtävä, on syytä olla huolissaan. Tämä myös nakertaa ihmisten luottamusta hallintoon.” Korkeiden enemmän tai vähemmän poliittisten virkojen hulppeita etuisuuksia puolustellaan sillä, että siinä kannetaan vastuuta. Mitähän vastuuta sekoomuslaiset suojatyöläiset Jussi Pajunen ja Laura Räty kantoivat siitä, ettei Helsingin kaupungin lastensuojelulla ollut riittäviä resursseja hoitaa tehtäviään, jolloin oltaisiin voity välttyä mm. Tapaus Eerikalta? Ei mitään. Kaupunki ei edes myöntänyt oikeusapua syytteessä olleille sosiaalityöntekijöille, toisin kuin aiemmin hankintojen vuoksi epäselvyyksien vuoksi leivättämän pöydän äären joutunut sosiaalitoimenjohtaja Voutilainen sai kaiken lakituen helsinkiläisten veronmaksajien piikkiin. Sellaista se on jäsenkirjavirkamiesten vastuu, vain sana, joka ei koskaan tule lihaksi.

Mutta hallituksessa ja erityisesti oikeusapu-Mäntylän ( pers.) johtamassa sosiaali- ja terveysministeriössä ollaan huolissaan vain siitä, että mamut saavat liikaa tukia. Sote-maksujakin ehdittiin nostaa kaikessa hiljaisuudessa 30 %, muun kohinan takana.


2.

Veronmaksajien keskusliitto taasen puolestaan julkaisi marraskuussa ”tutkimuksen” jossa todisteltiin taas kerran, että meillä on ”korkea veroaste”. Paperin alkusivuilla kyllä kerrotaan, että ”veroasteeseen” lasketaan verojen lisäksi veroluonteiset maksut, joista suurin Suomessa on työeläkemaksu, vuonna 2015 yhteensä (työnantajan ja työntekijän osuudet, Tyel) 24,70 % , mutta missään ei erotella oikeita veroja leikkiveroista. Muissa OECD-maissa ja EU:n jäsenvaltioissa ei ole Suomen perustuslaittoman pyramidihuijauksen kaltaista pakollista ansiosidonnaista eläkejärjestelmää, jossa suurten ikäluokkien hulppeita työeläkkeitä maksavat perässätulevat yhä kohoavin työeläkemaksuin ja esimerkiksi elinaikakertoimella leikatun tulevan (?) eläkkeen toivossa.

Kuten taloustoimittaja Pekka Seppänen totesi jo ennenvuoden 2014 eduskuntavaaleja, kun Suomen ”veroasteesta” jätetään työeläkemaksut pois, veroaste on alle EU-keskiarvon, suunnilleen samalla tasolla kuin Saksassa ja Unkarissa. Suomea kireämmän verotuksen maita ovat hyvinvoivat läntiset ja pohjoiset EU-jäsenvaltiot. Kevyemmän verotuksen maita on Itä- ja Etelä-Euroopassa. Työeläkemaksut ovat maksuja, eivät veroja. Veroja ja veroluontoisia maksuja voi perustuslain mukaan periä, vain valtio, mutta tässä perustuslailla takapuoleen pyyhkivässä hyvän korporatiivisen kolmikannan järjestelmässä kerää ”veroja” yksityisiin työeläkeyhtiöihin. Jos työeläkemaksut tulkitaan veroiksi, niin kuin veroasteen kauhistelijat tekevät, pitää ne 170 miljardin euron työeläkevarat vastaavasti tulkita julkisiksi varoiksi.

Veronmaksajien keskusliiton nettisivustolla kerrotaan, että veroasteella tarkoitetaan julkisen sektorin keräämien pakollisten verojen ja veronluonteisten maksujen vuosikertymää suhteessa saman ajanjakson bruttokansantuotteeseen, ja että Suomessa veroaste lasketaan Tilastokeskuksessa.

Ensinnäkin, eläkeyhtiöt, kuten Varma ja Ilmarinen eivät edusta julkista sektoria ja toiseksi, Tilastokeskuksen tiedoissa puhutaan ”veroluonteisista maksuista”. Tilastokeskuksen vuosien 1975– 2014 tilastosta käy ilmi, että ”veroaste” on nousussa (mutta alemmalla tasolla kuin 1990-luvun loppupuolella), mutta koska Tilastokeskus erottelee eri ”verolajit”: valtionverot, kuntaverot, työeläkemaksut, sosiaaliturvamaksut ja EU-maksut(lähinnä alv) me tiedämme, mikä on se ongelma: Tilastokeskuksen pitkän ajan tilastosta käy ilmi,että vuodesta 1975 vuoteen 2014 ainoa ”verolaji” joka on noussut joka vuosi on työeläkemaksu. Vuonna 1975 se oli noin 3 % /bkt ja vuonna 2014 10 %/bkt. Valtionvero on ollut noin 20 %/bkt, paitsi 1980-luvulla ja 2000-luvulla jolloin se oli noin 21– 24 % Kuntaverotkin ovat pyörineet siinä 10 %/bkt. Kun vielä todetaan, että sosiaaliturvamaksut ovat laskeneet 1990-luvun lopusta ja pysyneet siinä 2,5 %/bkt paikkeilla viimeiset kymmenen ja EU-verojen osuus on vain noin 0,5 % luokkaa, niin ainoa syy miksi ”veroaste” on noussut on työeläkemaksut. Todellinen veroaste ( valtion verot ja kuntaverot) on noin 30 %/bkt, ja se on neljänkymmen vuoden aikana ollut 25 vuotena korkeampi kuin nyt, 10 vuotena samalla tasolla ja vain viitenä vuotena alempi (noin 29 %).


Tulee myös muistaa, että koska ”veroaste” lasketaan suhteessa bruttokansantuotteeseen, niin BKT:n laskeminen eli lama, mikä tässä on ollut jo useita vuosia käynnissä, nostaa veroastetta, vaikkei veroja nostettaisi. Veromaksajien keskusliitto harjoittaa valikoivaa julkaisemista eli paskanjauhantaa. Se on vaatimassa jatkuvasti verojen alentamista, vaikkei ongelma ole valtion ja kuntien verotus, vaan työeläkemaksut, joiden nostopaine jatkuu kaikista ”eläkeratkaisuista” huolimatta. Matti  "Lautakasa" Vanhanen se jo loihe lausumaan kesällä 2013, että veroja pitää alentaa, jotta tilaa jää koko ajan nouseville työeläkemaksuille. Sitäkö Veronmaksajien keskusliiton puppupropaganda ajaa takaa? Ilmeisesti, koska ennen vaaleja vaadittiin verojen alentamista ja valtion menojen supistamista sekä: ”Keskusliiton mukaan tuloveroperusteita on muutettava vuosittain niin, että verotus ei pääse kiristymään yleisen ansiotason nousun ja sosiaalivakuutusmaksujen muutosten vaikutuksesta.” Eli kun työeläkemaksut ne vaan nousevat, niin verotusta pitää laskea, joten julkisia palveluja pitää heikentää ja ajaa alas.... niinpä. Tätäkään aina ”luotettava” lobbausorganisaatio ei kerro suoraan.

Veronmaksajien keskusliitto puhuu verojen alentamispaineesta, vaikka perustaa laskelmansa siihen, että työeläkemaksut nousevat koko ajan ( vaikka sitä ei jäsenistölle eikä yleisölle kerrota). Kertaakaan veronmaksajien keskusliitto ei ole vaatinut työeläkemaksujen alentamista; veronapina jatkuu vuodesta toiseen, vaikka todellinen veroaste on ollut suunnilleen samalla tasolla per BKT viimeiset neljäkymmentä vuotta. Jos Veronmaksajien keskusliitto on veroasialla, sen pitäisi käsitellä vain veroja eli valtion ja kunnan veroja tai sitten jos puhutaan ”veroasteesta” niin pitäisi ottaa käsittelyyn myös työeläkemaksut. Mutta puppupropagandan levittäminen se vaan jatkuu, ja se menee kaupaksi sellaisenaan niin medialle ja poliitikoille kuin kansalaisille, jotka niin vihaavat veroja, mutta unohtavat mitä niillä veroilla saadaan: Tutkimusta, koulutusta, terveydenhuoltoa ja teitä – esimerkiksi.3.

Valtionvarainministeriön harjoittama ” strateginen kohderyhmäviestintä” ei tule yllätyksenä, sillä VM:ään on kasattu suojatöihin uusliberalistiseen uskonlahkoon vihittyjä sekoomuslaisia ja muita sosiALIdemokraatteja. Virkamiesten ja julkishallinnon tehtävä ei enää ole tuottaa selvityksiä ja valmistella lakeja parhaan kyvyn mukaan sekä tiedottaa asioita kaikille kansalaisille mahdollisimman avoimesti. Uusliberalismin uudessa julkishallinnossa ministeriö on lobbausjärjestö, joka ajaa kansan kurittamista ja rikkaiden lellimistä keinoilla millä hyvänsä.

Jo viime hallituskaudella valtionvarainministeriön laatima ja eduskunnan todella yksinkertaisen enemmistön hyväksymä kuntalaki oli surkeinta puitelakilainsäädäntöä, mitä valtakunnankontrolleri on vuosikymmeniin nähnyt. Aiemmin kuntalakia on laatinut sisäasianministeriön kuntaosasto ja lähtökohtana on ollut kunnallinen itsehallinto ja demokratia. Valtionvarainministeriön uusliberaalien suojatyöläisten lähtökohtana oli talouskurin tuominen kuntiin lainsäädännöllä. Samaan aikaan kun kuntien määrää on tarkoitus vähentää ja kuntien tehtäviä karsia, katsoivat sekoomuslaiset kurituspojat ja -tytöt tärkeäksi laittaa luun kurkkuun jo etukäteen. Kuntien pikkupoliitikoilta on syytä ottaa sote-asiat pois, mutta miksi muista kuntien tehtävistä on poistettu kaikki perustuslaissa taattu demokratia? VM:n EK:ssa ja FK:ssa kasvatetut pojat ja tytöt eivät edes tiedä mitä on perustuslaki tai ihmisoikeudet. Häh, yhtiöillähän se kaikki vapaus pitää olla!

Valtionvarainministeriön viestintäpäällikön Liinu Lehdon ura on suoraan korruptiivisen ”maan tavan” oppikirjasta. Tämä entisen kokoomuksen kansanedustajan Sirpa Asko-Seljavaaran (entinen) miniä, tuolloin nimeltään Liinu Lehto-Seljavaara nimitettiin pörssiyhtiötiedottajan paikalta Suojelupoliisin viestintäpäälliköksi. Tämä Åbo Akademin ekonomi ohitti selvästi pätevämmän mieshakijan. Valintaprosessin aikana tämän oikeasti pätevän mieshakijan meriittejä oli ns. unohdettu esittelymuistiosta. Liinu on sittemmin pätevöitynyty SUPO:n sekoilun jälkeen valtionvarainministeriön viestintäjohtajaksi, joka laatii pörssiyhtiötyyliin viestintästrategioita. Miksi hän ei jäänyt luomaan uraansa yksityiselle sektorille, jossa hänen pörssipuppujargoninsa olisi arvossa arvaamattomassa? Vai oliko alkanut jo maa polttaa? Miksi hän siirtyi julkiselle sektorille, jonka toimintaperiaatteita ei tunne, ja jota hän ei mitä ilmeisemmin julkissektorin alasajoa kannattava uusliberalistina ei edes arvosta? Hallintarekisterilakiviestintäsössöilyn jälkeen missä tahansa sivistysvaltiossa Liinu Lehto olisi eronnut virastaan. Todennäköisesti myös pörssiyhtiön viestintäjohtaja olisi laitettu vaihtoon tuollaisen sekoilun jälkeen. Mutta ei Suomessa. ”Viestintä”päällikkö Lehdon virkanimitykset edustavat puhtaimmillaan valtakunnansyyttäjä Nissisenkin mainitsemaa jäsenkirjapeliä, joka uhkaa syrjäyttää – tässä tapauksessa ON syrjäyttänyt – pätevimmät huippuviroista, sori Liinu.4.

Päämaalaisliittolaisen Juhan jankutus siitä, että helvetti koittaa, jos emme tee sen mukaan mitä hän on ilmestyksenä ”totuutena” saanut, paljastaa pahasti mukavan naapurin pojan lestadiolaistaustan. Leset ovat tunnetusti kovia bisnespoikia, nimenomaan poikia, koska naiset ovat kotona hoitamassa pesuetta. Bisnestä tehdään hieman samaan malliin kuin Amerikan tosiuskovaiset, kuten edesmenneen Enronin tilit väärentänyt Kenneth Lay tai Kreikan tilit väärentäneen Goldman Sachsin Lloyd Blankfein, joiden mukaan ahneus on jumallista hyvää ja firman numeroita voidaan lavastaa, varsinkin jos luvassa optioita ja valtion – sen yököttävän ja tehottoman julkisen sektorin – tukiaisia. Kehittyvien Maakuntien, vaalirahoituksen ja korruption sekä kiinteistökeinottelun Suomen kepulainen Arto Merisalo on myös näitä hengen miehiä.

Tosiuskovainen Juha, jonka on helppoa ujuttautua myös Chigagon poikien uusliberalismin uskonlahkoon kepulitoverinsa, EU:n entisen taloustorakan, Olli Rehnin ohjastamana, on puhunut meille puppua jopa enemmän kuin sekoomuksen oma Stubido (kok). Juha muun ohella väittänyt, että meillä on korkea veroaste, että kohta komissio alkaa päättää Suomen asioista, ja että velkaantumistahti on niin ufologinen, että eivät edes valtionvarainministeriön poliittiset puppusanageneraattorit ole sellaisia juttuja keksineet.

Maalaisliitossa ei ole alkiolaisuudelle ollut sijaa vuosiin. Vanhat kepulikonstit kyllä nähtiin esimerkiksi sote-soitossa, jolla pohjustettiin kepulaisia sote-johtajia maakuntiin. Kansallisen (?) kokoomuksen isämaan on jo kauan ollut finanssikorppikotien maa, ja hyvää vauhtia on myös maalaisliiton isänmaan vaihtunut maakunnista finanssilaitosten ja suuryhtiöiden valtakunnaksi. Mutta jotakin sinne maakuntiinkin tietenkin pitää jakaa.

Joten kun Juha ja muut pojat alkavat puhua isänmaan edusta, on syytä kysyä, missä tarkalleen ottaen heidän isänmaansa sijaitsee: veroparatiisissa, suuryhtiöiden kirjanpidossa, Chigagon uusliberalistisen uskonlahkon propagandassa, EK:ssa, Finassialan keskusliitossa vai ylipäätään siellä mistä heidän vaalirahansa, lakiehdotustensa ja puheidensa kirjoittajat tulevat?


Hyvää itsenäisyys(?)päivää !


Lähteitä:


Tehottomat hoidot, turhat lääkkeet?


Akuutti
ma 23.11.2015 27 minYlidiagnosointi on Suomen suurin sairaus? Kuka saa päättää muistihäiriöpotilaan asioista? Omalääkärin vastaanotolla kuntoutetaan tenniskyynärpäätä. Taloudellinen väkivalta parisuhteessa. Lisätietoja: teksti-TV s. 374.


Niilola, Merja. Yle. Kotimaa 18.10.2015 klo 14:14 | päivitetty 18.10.2015 klo 14:22
"Mä tunnen ihmisiä" – Jäsenkirjapeli uhkaa syrjäyttää pätevimmät huippuviroista

http://yle.fi/uutiset/ma_tunnen_ihmisia__jasenkirjapeli_uhkaa_syrjayttaa_patevimmat_huippuviroista/8388960

Still 'God's work'? Blankfein defends Goldman
John Carney | @carney Wednesday, 25 Sep 2013 | 4:38 PM ET. CNBC


Puppua, puheenjohtaja Sipilä
Pekka Seppänen
Julkaistu: 24.3. 12:07


Jos Suomi olisi yritys
Pekka Seppänen
Julkaistu: 27.5. 7:23


Euroopan höttöisin analyysi
Pekka Seppänen
Julkaistu: 18.11. 6:55


Verot ja veronluonteiset maksut 2014. Tilastokeskus


Veronmaksajat: Tuloveroihin miljardikevennys
13.11.2014 11:07 Esko Lukkari. Kauppalehti.


Veroaste-selitys


Mikael Kirkko-Jaakkola
Kansainvälinen palkkaverovertailu 2015
26.11.2015
Verotietoa 74. Veronmaksajien keskusliitto