maanantai 16. joulukuuta 2013

Perustuslaitonta pelleilyä


1. Suomen Pravda eli Hesarinkin oli jo herännyt pohtimaan sitä, onko työeläkejärjestelmämme perustuslain vastainen vai ei. Haastattelut valtiosääntöoikeuden asiantuntijat keskittyivät vain siihen, että työeläkeyhtiöt hoitavat julkista tehtävää mm. päättävät eläkkeiden hyväksy­misestä. Eipä heitä  ole kiinnostanut se, että itse rahojen eli veroluontoisten maksujen kerää­minen yksityisiin eläkeyhtiön on perustuslaitonta. Ministeri Risikon puuhastelu työeläkeyh­tiöiden edustajien omistusten julkisuuden ja ns. sisäpiirirekisterin kanssa on sijaistoimintaa, jonka tehtävä on ilmeisesti johtaa ajatukset pois itse ongelmasta: työeläkejärjestelmän talou­dellisesti kestämättömästä pyramidirakenteesta ja itse järjestelmän perustuslaittomuudesta. Sen sijaan hallitus siirsi taas kerran sosiaali- ja eläkelainsäädännöstä päättämisen ulkoparla­mentaarisille voimille eli ns. hyvälle kolmikannalle. Ei siis mitään uutta perustuslaittoman pelleilyn rintamalla. Lait säätää ns. hyvä kolmikanta sekä veroja keräävät ja viranomaistehtäviä hoitavat yksityiset työeläkeyhtiöt. It's great to be here in Finland!

2. PISSA-tutkimuksista on nyt sitten itketty ja voivoteltu. Vaikka PISSA ei mitään mittaa eikä todista, on meteli sen ympärillä on ollut turhan kovaa. Opetusministeri Krista Kiuru (SDP) näyttää edelleenkin uskovan digipelikouluun, vaikka PISSA-tutkimuksista voidaan lukea, että ne maat, joissa tietokoneella on suuri merkitys opetuksessa, menestyivät huonoimmin. Mutta pitäähän Suomen ”digimenestykselle” löytyä markkinoita twitterkoulussa tai muuten TEKESin rahat ovat menneet ihan Kankkulan kaivoon. Aivot ovat jo narikassa niin TEKESissä kuin opetusministeriössä. Sivistys on ollut kateissa kouluissa jo kauan. Tätä sivistymättömyyttä ”moterni” some-koulu syventää. Poliittisen ja taloudellisen eliitin lyhyen aikavälin etu on sivistymätön ja kusetettava kansa, mutta valitettavasti sen tollouden takapuolella piilee talouselämän romahdus. Mutta kukas nyt niin pitkälle ajattelee, sehän nähdään jo eläkepyramidipelissä.

3. Bensa- ja autoteollisuuden äänenkannattaja Autoliitto on suivaantunut Jorma Ollilan työryhmän auto­veroehdotuksesta. Sehän selvä, koska kaikki ”loukkaukset ” yksityisautoilua kohtaan ovat liki jumalanpilkkaa. Autoliiton älinä siitä, miten autoilijoita lypsetään on infantiilien pikku­poikien pälinää. Henkilöutoilijoita hemmotellaan ylimitoitetuilla tieverkolla, kilometrikor­vauksilla ja matkakuluvähennyksillä sekä  ilmaisilla tai täysin alihinnoitelluilla parkkipai­koilla kodin, työpaikan, kaupan, kuntokeskuksen, sairaalan, terveyskeskuksen, koulun jne. pihalla tai läheisyydessä. Jokainen moottoritie, nelikaistainen katu ja pyörätie on rakennettu henkilöautoilijoiden vuoksi, koska he tukkivat tiet  ja aiheuttavat pyöräilijöille ja kävelijöille vaaratilanteita. Henkilöautoilijoiden mukaan heillä on liki ihmisoikeus kaasuttaa kanssaihmisiä typen oksidelila ja hiukkasilla sekä aiheuttaa verenpaineen vaarallista nousua liikennemelulla. Yksityisautouskovaiset ovat ajattelumaailmaltaan samanlaisia kuin juutalaisia kaasuttaneet natsit: kyllä vähempiosaisten (juutalaisten) pitää sietää sitä, kun kunnon ihmiset saastuttavat, melustavat ja vievät kaupunkitilan. Yksityisautoilu on kallis harrastus, jonka haitat ja kustannukset on sosialisoitu veronmaksajille ja niille, joiden terveys ei kaupungeissa kestä autoliikennettä. Kyseessä on samanlainen läpisubventoitu   homma kuin pankkitoiminta tai ydinvoimateollisuus. Autoliiton ”asiantuntijoilla” ei vain riitä laskutaito, koska autoteollisuus maksaa heidän kulunsa. Totuus on suhteellista, varsinkin lobbausjärjestöissä.

lauantai 30. marraskuuta 2013

Adventin juustohöylä1.

Ns. rakennepaketti julkaistiin sitten vihdoinkin. Käytännössä on kyseessä leikkauslista. Huonokuntoisilta ja köyhiltä mummoilta 300 miljoonaa perusteena laitoshoidon vähentäminen. Kyse on suorastaan vanhuspalveluiden parantamisesta laitoshoidosta inhimilliseen avohoitoon. Kuulostaa todella tutulta. 1990-luvun laman aikana toteutettiin mielisairaalareformi, joka tarkoitti sitä, että mielisairaaloita suljettiin, jolloin psykiatrisesti erikoisterveydenhuollosta leikattiin 30 %, kun muusta erikoisterveydenhuollosta höylättiin keskimäärin vain 3 %. Seurauksena oli huonokuntoisten potilaiden haahuileminen lääkearsenaaliensa kanssa asunnottomina pitkin katuja tai omaisten hoidettavina. Hyvin 1980-luvulla toiminut mielenterveystoimistojärjestelmä ajettiin alas. Ensimmäiseksi sieltä poistuivat psykologit ja psykoterapeutit, sitten lähtivät psykiatrit, koska he joutuvat ns. avohoidossa hoitamaan kaikki sairaaloista huonokuntoisina kotiutetut vakavasti sairaat kaikkien niiden muiden lisäksi.

Mielenterveyshuollon alasajon seuraukset on jo nähtävissä: työkyvyttömyyseläkeläisyys ja mielenterveyssairauslomat ovat lisääntyneet. Ja se on maksanut maltaita. Avohoito ja kotihoiva on aina parempi vaihtoehto, mutta se ei ole kaikissa tapauksissa mahdollista. Vaikka hallitus vakuuttelee, että ikäihmisten laitoshoidon vähentäminen tavoitteena on avohoidon lisääminen, niin rakennepaperissa ei ole mitään avohoidon kehittämisrahoitusta eikä rahoitusta itse avohoidon lisäämistä varten. Valtakunnankontrolleri voisi vaikka lyödä Kreikka-vakuudet vetoa, että vanhusten avohoidon lisäämistä ei tulla koskaan toteuttamaan. Ja kun vanhukset eivät voi edes päätyä työkyvyttömyyseläkkeelle, niin on ilmeisesti aivan sama missä he mätänevät viimeiset vuotensa.

2.

Sekavaa, perin sekavaa on hallituksen koulutuspolitiikka: ensin vähennetään kouluja, heikennetään oppimisedellytyksiä ja sitten korotetaan oppivelvollisuusikää. Kun pitäisi ensin pitää huolta siitä, että oppilaat pystyisivät oppimaan peruskouluaikana peruskoulun oppimäärän, niin heikentynyttä koulua rangaistaan vähentämällä resursseja ja lisäämällä tehtäviä. Eikös niitä kunnan tehtäviä pitänyt nimenomaan vähentää? Pudokkaita pystyvät auttamaan kaikista parhaiten nuorten työpajatoiminta ja etsivät nuorisotyö. Ei siihen peruskoulua enää tarvita. Suomessahan ei ole koulupakkoa, vaan oppivelvollisuus.

Digitaalisuudesta vaahtoaminen näyttää olevan koulutuspoliitikan ydin. Pätevyysvaatimuksia onkin aiheellista alentaa, koska tällä twitter- ja facebook-koulumallilla saadaan aikaiseksi hädin tuskin luku- ja kirjoitustaitoisia hallintoalamaisia. Hallitus intoilee kansallisen koulutuspilven kanssa. Olisi mielenkiintoista tietää, onko kyseinen konsepti keksitty pilvessä vai NSA:n testeissä. Ainakin koodauspojille tulee kivoja hommia laatiessa älyllisen kapasiteetin minimoivia ”koulutuksellisia” pelejä lapsukaisille.

Sivistys ei näytä muutenkaan olevan hallituksen ykkösasia, koska maakuntakirjastoista voidaan leikata. Tosin, kirjastot alkavat olemaan sekä arvottomia että kirjattomia, kuten Haavikko aikoinaan totesi. Ne ovat nykyisin lähinnä tietokoneiden varastointipaikkoja. Vapaaseen sivistystoimintaa iskeminen on suoraan heikennys kansan terveyteen, koska sosiaalinen pääoma pitää ihmiset terveinä ja toimintakykyisenä.

Rakenteisin ei oikeasti haluta puuttua. Miksi koko AMK-järjestelmä luotiin? Miksi AMK-sairaanhoitajat istuvat yli vuoden kauemmin koulunpenkillä kuin 1980-luvulla, mutta eivät silti osaa lääkelaskentaa tai laittaa piikkiä potilaan persuksiin? Koko ammattikorkeakoululaitos pitäisi perata, mutta siihen ei ole halua, koska se toimii teinien päivähoitopaikkana, aluepoliittisena rahanjakona ja ”korkean koulutustason” mantran näyttämönä.


3.

Tämä lätinä kestävyysvajeesta on uusliberalistista jargonia. Kaikkien alojen asiantuntija, valtiovarainministeriö on laskenut kuntien aiheuttavan 1 %, palvelutuotannon ”tehottomuuden” 1,4 %, työuran ja työntarjonnan 1,42 %, rakenteellisen työttömyyden 0,3 % ja talouden tuotantopotentiaalin 0,6 % ”kestävyysvajeen”. Mistä oikeasti puhutaan? VM:n näkökulmasta kyse on reviisorin leikkaus- ja kuristuspolitiikasta, joka halutaan pakolliseksi myös kuntiin. Kyse ei todellakaan ole rakenteellisista uudistuksista tai kansantalouden kohottamista.

Jos ongelmana on korkeat sosiaali- ja terveyskulut pääosin kunnissa, pitäisi ryhtyä ensimmäiseksi selvittämään mitkä toimenpiteet ovat vaikuttavia ja mitkä eivät ja sen jälkeen karsia ne toimenpiteet, jotka osoittautuvat huonosti toimiviksi. Esimerkiksi se loputon kolesterolin mittaaminen terveyskeskuksissa ja kolesterolilääkitseminen voidaan pääosin lopettaa. Jos ongelmana on työeläkejärjestelmän kestävyys, niin ryhdytään perkaamaan työeläkejärjestelmää. Jos ongelmana on se, että peruskoulutus maksaa ”liikaa”, niin miksi ei lakkauteta tunnuksellista uskonnonopetusta? Sehän muutenkin uskontokuntien oma asia.

VM:n ja hallituksen linjalla leikataan ”sopivasti” sekä hyviä, toimivia käytäntöjä että surkeita ja toimivia tai jopa leikataan hyviä käytäntöjä ja jätetään nollatoiminnot pyörimään. Työministeriön ja työvoimatoimistojen paperipyöritykseen ei hallituksen rakennepaperissa puututa ollenkaan. Se onkin byrokratiaan uskovan vasemmiston lempilapsi. Kyllä köyhiä ja osattomia pitää ainakin hallinnoida, niin voidaan sanoa, että ollaan jotain tehty. Pikemminkin työvoimahallinnolle annetaan lisää resursseja luukuttaa työttömiä sillä periaatteella, että ne lusmut vaan eivät ylipäätään viitsi hakea töitä ainakaan kauempaa. Hallituksessa siis uskotaan, että palkkatöitä syntyy hakemalla. Kovin ovat kansantaloustieteen vastaisia hallituksen ”taloustotuudet”, perin ollirehniläisiä torakka-ajatuksia.4.

Työeläkejärjestelmästä on riittänyt juttua. Hallituksen rakennepaketissa eläkejärjestelmän asiat on tunnetusti jätetty ulkoparlamentaaristen voimien, eli ns. hyvän kolmikannan asiaksi:


Hallituksen päätös ohjelman toimeenpanosta
1.1 Eläkejärjestelmän uudistaminen
Hallitus toteaa, että työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat työurien pidentä-
miseksi työurasopimuksessa (22.3.2012) sovitun mukaisesti ratkaisun seuraa-
vaksi työeläkeuudistukseksi. Työeläkeuudistuksen ja siihen liittyvän maksutaso-
ratkaisun tavoitteena on edistää työllisyyttä, tukea julkisen talouden kestävyys-
vajeen ratkaisemista, parantaa työeläkejärjestelmän rahoituksellista kestävyyttä
pitkällä aikavälillä sekä varmistaa riittävä eläketurva ja sukupolvien välinen oi-
keudenmukaisuus. Järjestöt neuvottelevat ratkaisun eläkeuudistukseksi syksyyn
2014 mennessä. Samassa yhteydessä ratkaistaan myös tasoitusmäärään ja Emu-
puskuriin sekä vanhuuseläkerahastoinnin kehitykseen liittyvät kysymykset. Ta-
voitteena on, että kaikki työeläkeuudistukseen liittyvät hallituksen lakiesitykset
annetaan eduskunnalle heti vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen ja uudistus
tulee voimaan viimeistään vuoden 2017 alusta ”

Pää on siis hallituksella puskassa Suomen tärkeimmässä asiassa eli eläkejärjestelmän kestämättömyys ja perustuslaittomuus -asiassa. Miksi hallitus ja eduskunta eivät hoida niitä tehtäviä mihin ne on valittu?

Yllättäen KEVA:n hallituksen entinen puheenjohtaja Sampsa Kataja (kok) on esittänyt eläkejärjestelmän ”sosialisointia”. Välittömästi olivat vastarinnassa työeläkeveljet sekä vasemmalla (?) että oikealla. Ministeri Risikon (kok) entinen erityisavustaja EK:n Rantahalvari piti koko ideaa huonona ja STTK:n Mikko Mäenpää (SDP) puolestaan kehui Suomen eläkejärjestelmää maailman parhaaksi. Mäenpää istuu Varman hallituksen varapuheenjohtajana nauttimassa kohtuullista koravausta ja jakamassa kohtuullisia korvauksia Matti ”mustat lasit” Vuorialle (kok) ja muille ”osaajille”, joiden tärkein meriitti on poliittinen jäsenkirja ja sopivat golf-suhteet. Mäenpää lähtee 60-vuotiaana eläkkeelle lisäeläkkeensä kanssa, mutta meidän muiden pitäisi jatkaa yhä hupenevampaa TyeL-eläke odotellessa 70-vuotiaaksi hommissa. Jos Varma edustaa yksityistä finanssisektoria, niin miksi sinne otetaan pomot poliittisin suojatöihin ja miksi sen tulot koostuvat pakollisesta veroluonteisesta maksusta?

Kataja on ilmeisesti ottanut opikseen Keva-sekoiluista ja etuisuuksien jakamisesta, joten kunnia siitä kykypuolueen (ainoalle) oppijalle. Oletettavaa vaan on, ettei sekoomuksen EK-siipi tule hyväksymään kestämättömän eläkejärjestelmän perkaamista, koska siinä on niin monen perse vaarassa. Pääministeri Katainen (kok) näyttää puhuvan liki samaa kolmikantajargonia kuin valtiovarainministeri Urpilainen (SDP). Katajakaan ei uskalla ottaa puheeksi työeläkejärjestelmän perustuslaittomuutta.

Hallituksen ns. rakennepaperissa laitetaan työeläkeyhtiöt rakennuttamaan lisätuella vuokra-asuntoja, vaikka ne ns. yleishyödylliset talot ovat huonosti rakennettuja ja kalliita. Kaupungin pystyisivät rakennuttamaan edullisia vuokra-asuntoja, jos ne saisivat ARA:n RAY:n ja valtion tukea. Mutta sitä ei haluta. Työeläkeveljien VVO ja Sato-Taso kuppaavat jo nyt pienituloisia vuokralaisia, joiden pitää hakea yleishyödyllistä vuoḱraa varten Kela:n asumistuea. Paperissa halutaan myös lisätä grydaamista ja siihen liittyvää puolueiden vaalirahalypsämistä:
Lainsäädäntöä tulee kehittää siten, että se tukee kiinteistönomistajien ja muiden osapuolten keskinäistä neuvottelua, kaupankäyntiä ja sopimista. ”

Kuntalaisilla ja kuntademokratialla ei ylipäätään näytä olevan mitään tekemistä hallituksen ns. rakennepaketin kanssa.


5.

Joo, kepulijohtaja Sipilä lupasi, että Keskusta lopettaisi poliittiset virkanimitykset. Ei tainnut yrittäjä-Juha ihan ymmärtää, miksi suurin osa ihmisistä on jonkun puolueen jäsen: jotta saisi kykyjään paremman poliittisen suojatyön.

Tutulta kuulostaa uuden ja raikkaan poliittisen johtajan puheet. Kannuksen Kennedy nimittäin lupasi aikoinaan 1990-luvulla lopettaa poliittisen virkanimitykset, mutta toisin kävi. Sittemmin pula-Aho itse päätyi poliittisiin suojatöihin ensin Sitraan ja sitten Nokiaan.

Kun kepun ja muiden poliittisista virkanimityksestä laati kirjan Jarmo Laine, niin Ahon apulainen Olli Rehn soitti kirjoittajalle ennen kuin kirja ilmestyi ja huusi, että olet jonkun paskan kirjan kirjoittanut jne. uhkailua. EU-vaalien huippuehdokas Olli osoitti totuudensietokyvyttömyyteensä jo uransa alkuvaiheessa. Ehkä Rehn ei enää soittele, mutta joku muu kepu soittelee jonnekin, kun ensi kaudella hallituksessa jaetaan keskustalle poliittisia suojatyöpaikkoja sekä aluekehitysrahaa kaivosteollisuudelle ja Hahnikiven atomivoimalle, koska eivät muuten ole kannattavia.

Laine Jarmo: Kyky, taito vaiko koeteltu poliittinen kunto, Poliittiset virkanimitykset maan tapana Art House, 1993, 225 s.

6.

Ja ulkomaankauppauutisia tähän loppuun.

F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen totesi Roman Schatzin Maamme-kirjaohjelmassa, että Suomen oleminen NATO:n ulkopuolella on myyntivaltti maailmalla F-Securelle ja muille suomalaisille tietoturvayhtiöille.

Ehkäpä ulkomaankauppaministeri, hymypoika Stubbin olisi aiheellista miettiä, mitä hän tekee Suomen ulkomaankaupalle intoilemalla NATO:sta ja muusta transatlanttisesta NSA- ja poliittisista liitoista sekä EU:ssa että Suomen kamaralla.Roman Schatzin Maamme-kirja

Digitaalinen Suomi

Kuka meitä verkossa seuraa ja miksi? Roman Schatzin Maamme-kirjan vieraana on nyt tietoturva-alan kansainvälinen guru, tietoturvayhtiö F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen.

perjantai 22. marraskuuta 2013

Ohipuhumista työeläkejärjestelmästä

Ailuksen ajojahti on jättänyt alleen sen, mistä pitäisi puhua: koko työeläkejärjestelmän  kriisi ja sen perustuslaittomuus. Eipä ole kysytty   rahoituksen professori Puttoselta  työeläkeyhtiöistä, vaikka Talvivaaran tilannetta hänet on kelpuutettu arvioimaan. Varmalla on  Talvivaarasta saatavia liki 35 miljoonaa euroa. Ilmeisesti etuoikeus tulee tarkoittamaan sitä, että  konkurssissa Varma saa rahansa, mutta veronmaksajat maksavat ympäristölaskut. Lisäksi turskaa tulee Finnveran ja TEKESin kautta.


Risikko sanoo, että "hyvä kolmikanta" (= ulkoparlamentaarinen vallankaappaus) päättää siitä minkälaisia lakeja maassa laaditaan. Mitähän siinä ministerivastuulaissa oikein lukikaan?

EK ja SAK siis päättävät, pitääkö työeläkeveljien kertoa etuisuuksistaan ja omaisuuksistaan sekä osakekaupoista firmoissa, joiden hallinnossa he istuvat tai joiden edustajat istuvat työeläkeyhtiöiden hallinnossa. Työeläkepojat voivat  esimerkiksi hakea kavereiden firmoille ikävien kilpailijoiden yhtiöt konkurssiin, koska TEL-organisaatiot ovat viranomaisiakin, kuten verottaja.

Tämä sairas järjestelmä, jossa ei-puskuripojat eli työeläkeveljet repivät rusinat pullista, on käsittämätön sekasikiö, joka antaa järjestelmän sisällä olevien elää kuin pellossa.  Systeemi on  sekä yksityinen että julkinen, miten nyt sattuu sopimaan. Julkinen se on silloin, kun puhutaan sen laillisuudesta tai hyvyydestä tai EMU-puskureista ja johtajien irtisanomissuojasta sekä sosiaalilainsäädännön laatimisesta. Yksityinen se on silloin, kun puhutaan kiinteistökeinottelusta, bonuksista, johdon palkkatasosta sekä firman ja sen toiminnan läpinäkyvyydestä. Yrityksiä nämä organisaatiot eivät ole koskaan, koska tulot ovat veronluonteisia maksuja eli  pakollisia. Joku pöllömpi ei-puskuripoika saattaa jopa luulla olevansa yritysjohtaja.

 Koskas tässä maassa aletaan oikeasti keskustella työeläkejärjestelmästä?


--------

Epätieteellistä politiikkaa julkaistu vihdoinkin


Epätieteellistä politiikkaa -kirjan kansikuva Lataa sähköinen kirja: P.A. Nyyssönen. Epätieteellistä politiikkaa. 120s. A5. Nomerta Kustannus Oy. 2013. ISBN 978-952-7018-01-9(pdf)  

http://www.nomerta.net/Epatieteellistapolitiikkaa_PA_Nomerta_2013.pdf

 
Valtakunnankontrolleri, tuo kaikkien alojen asiantuntija ja besserwisser laittaa järjestykseen Suomen valtakunnan, kyläkunnan ja seutukunnan asiat. Ehdottomasti. Lue ja hämmästy! Kirja on ilmainen. Poikkeuksellisesti vain pdf-muodossa. Keskustele kirjasta: http://epatieteellista.blogspot.fi/


Mitä tästä kirjasta olisi voitu sanoa:

”Tällaisia kirjoja ei saisi julkaista”
Nim. Työeläkeveli


”Tämä kirja vaarantaa mielenterveyden. En halua tietää miten päätökset syntyy. Haluan vain painaa nappia ja puhua maakuntani työllisyyden ja tiemäärärahojen puolesta. Ei voida olettaa, että kansanedustajat tietäisivät mistä he päättävät.”
Eräs kansanedustaja


”Mitä sitä tulisi jos Suomessa saisi vapaasti yrittää ja TEKESin pojat ja tytötkin ymmärtäisivät jotain yritystoiminnasta ja innovaatioista. Se vain tekisi kaiken monimutkaiseksi. Me ollaan tehty niin kuin isoisät ja pojat ennenkin. Paperia tehdään ja käytetään aina jossain. Ja jossain me sitä tuotetaan. Ei välttämättä Suomessa, mutta nyt on tuhannen taalan paikka nöyryyttää Paperiliiton poikia ja kiristää lisäetuisuuksia valtiolta, ettei me heh. heh, lähdetäkään, jos saadaan taas veroetuja ja tukiaisia. Kyllä ne sen ostaa, kun eivät muuta keksi.”
Metsäteollisuus ry:n syväkurkku


”Vastuutonta kirjoittelemista. Ei kai sananvapautta ole se, että repii kaiken alas, kaiken sen mihin Suomessa on aina uskottu: metsäteollisuuteen, Nokiaan ja muuhun IT-alaan sekä työeläkeyhtiöihin. Meidän lehdessä on aina julkaistu vain myönteistä kritiikkiä, koska Suomi on niin nuori kansakunta ettei sen konsensusta saa horjuttaa. Ala-arvoista tekstiä, jossa tosiasiat on sotkettu kuvitelmiin siitä, että Suomessa voitaisiin tehdä omia, demokraattisia päätöksiä.”
Erään suuren päivälehden päätoimittaja


”Karmeaa kommunismia”
EVA:n herra

perjantai 15. marraskuuta 2013

Sote-sopasta: Terveydenhuolto yksityistetään – tarjolla huonoa ja kallista minimihoitoa?

Kuten valtakunnankontrolleri on kirjassaan todennut, yksi keskeinen  terveydenhuollon EVA-asiantuntija on tuotanto"talouden" professori Paul Lillrank.
Yle  Ykkösen  ns. talousohjelmassa, "Mikä maksaa?" hän ilmoitti, että  osakeyhtiö on ainoa oikea tapa hoitaa asioita. Lisäksi professori totesi, että ns. menestyneet hoitavat terveyttään, ihmisuhteita ja muutenkin elämäänsä paljon paremmin.

Mistä näitä uusliberalistisia uunoja oikein sikiää?

Jos Lillrank on "talouden" professori, niin hänen pitäisi tietää, että osakeyhtiön tehtävä ihan lain mukaankin on  tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Miten terveydenhuolto voisi olla taloudellisempaa, jos siitä pitää tuottaa maksimaalista voittoa osakkeenomistajille? Totta kai nykyinen yksityinen terveydenhuolto on "tehokasta", koska siellä hoidetaan helppohoitoisia potilaita ja osin leikkisairaita. Mitä tahansa hoidetaan, kunhan joku maksaa. Kun esimerkiksi sitten siellä yksityisellä puolella leikatut silikonitissit alkavat liueta, niin sehän hoidetaan julkisella puolella, kalliissa yliopistollisen sairaalan erikoisterveydenhuollossa.

Kuten valtakunnankontrolleri on todennut, julkisen terveydenhuollon ongelma on poliittisesti valitut sekoomuslaiset ja muut demaripomot, jotka laittavat sosiaali- ja terveydenhuollon organisoinnin sekaisin. Muutoin julkinen  terveydenhuolto on  sekä kustannustehokasta että tasa-arvoista.

Yksityisellä  puolella on tapana hoitaa myös ei-sairauksia. Esimerkiksi  sosiaali- ja terveysministeriön virkamies koki tämän, kun hänen suustaan löysi yksityinen hammaslääkäri lukuisia paikkausta vaativia reikiä, mutta julkinen lääkäri löysi vain yhden. Valtakunnankontrollerikin on kokenut kotikuntansa Mediverkolta ostaman hammashuollon toimintaa. Palvelu sinänsä oli ihan hyvää, mutta kovasti olisi haluttu mm. poistaa valtakunnankontrollerin  kaikki neljä viisaudenhammasta, vaikkei niissä ole mitään vikaa.

Lillrank ilmoitti Ylen annissa ihan selvästi puolifasistisen maailmakuvansa toteamalla, että ns. menestyneet hoitavat kaikki asiat paljon paremmin, ja että on köyhien oma vika kun ovat niin sairaita. Jotenkin valtakunnanlkontrollerille tulee mieleen Suomen 1930-luvun ilmapiiri, jolloin kaikenlaisilla rotuideologioilla perusteltiin  Itä-Karjalan miehitystä ja heikomman aineksen likvidointia. Näitä "tieteellisiä" aatteita esittivät  professoritason miehet. Valtakunnankontrolleri kehottaa kaikkia Suomen lähihistoriasta kiinnostuneita lukemaan Jokisipilän ja Könösen mainion kirjan " Kolmannen valtakunnan vieraat". (Markku Jokisipilä ja Janne Könönen: Kolmannen valtakunnan vieraat. Suomi Hitlerin Saksan vaikutuspiirissä 1933-1944. Otava 2013).

THL:n edustaja  Marja Vaarama osoitti "Mikä maksaa?" -terveydenhuoltokeskustelussa järkeä, mikä on kovin myönteistä, sillä THL:ssä yleensä ei ole ollut järki matkassa. Mutta siellä on nykyisin myös entisen Stakesin väkeä. Kuitenkin THL:ssä  ollaan taas katsottu muualle eli Ruotsiin ja pidetään naapurimaan uusliberalistista "raha seuraa potilasta" -yksityistämismallia hyvänä. Ruotsissa kustannuslaskentaorganisaatiot ja lääketieteelliset tiedekunnat ovat vielä tiukemmin sidoksissa lääketeollisuuteen kuin Suomessa. Siellä "terveystaloustieteilijät" toimivat sekä julkisissa viroissa että  lääketeollisuuden konsultteina. Ei kannattaisi ottaa mallia Ruotsista.

Maalaislääkäri Kiminkinen (ml.) osoitti suoraselkäisyytensä "Mikä maksaa?"-ohjelmassa. Moni muukin  julkisen sektorin lääkäri on ollut suivaantunut siitä, että vuokralääkärifirmat kuorivat kerman päältä, eikä Lääkäriliitto tee mitään.  Vaikka valtakunnankontrolleri  suhtautuu  yleensä hyvin kielteisesti kaikenlaisiin kepuleihin, niin Kiminkinen edustaa vanhan liiton maalaisliittolaisia. Television A-talkissa keskustelu meni kinasteluksi, kun toimittaja ei osannut ohjata asiaa oikeaan suuntaan.


Kun kansalaiset on medikalisoitu uskomaan, että kaikkeen ikävyyteen ja kolotukseen on olemassa joku lääketieteellinen ratkaisu, niin ei ole mikään ihme, että terveydenhuollon palvelujen kysyntä kasvaa. Kun myös terveydenhuollossa suoritetaan runsaasti toimenpiteitä, joiden tehokkuudesta, vaikuttavuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta ei ole mitään tietoa tai ne tiedetään jo tehottomiksi, niin ei ehditä hoitaa potilaita.  THL:n Puska  uskoo edelleenkin siihen, että resursseja lisäämällä saadaan parempaa hoitoa.

Dosentti Teppo Järvinen ryhmineen on arvostellut ns.  näyttöön perustuvien hoitojen (Käypä hoitojen) "näyttöön perustumista". Erityisesti he ovat ottaneet kohteiksi  riskien, kuten kolesterolin ja osteoporoosin hoidot, jotka ovat ilmeisen turhia ja kustannustehottomia. Järvinen kirjoitti yhdessä juristi Aulis Aarnion kanssa Suomen Kuvalehden blogissa, että  näiden Käypä hoitojen laatijoiden pitäisi olla puolueettomia ja myös näyttää siltä. Hoitosuositusten laatijat ovat  tunnetusti vahvasti lääkesidonnaisia. Lisäksi he totesivat:"

"Esimerkiksi vuonna 1994 koko väestöä koskevana kokonaiskolesterolin tavoitearvona pidettiin arvoa 6.0. Alentamalla tavoitetta 5.0:aan uudistetut Käypä hoito -suositukset ovat aikaansaaneet n. 1,4 miljoonaa uutta ”kolesterolisairasta”. Alarajan laskulla hoidetaan kuitenkin vain riskiä, ei sairautta, ja uusien suositusten seurauksena lääkityksen piiriin tuli suuri joukko henkilöitä, jotka eivät ilman lääkitystäkään koskaan sairastuisi sydän- ja verisuonitautiin."

http://suomenkuvalehti.fi/blogit/eri-mielta/hoitosuosituksia-laativien-toimikuntien-on-oltava-puolueettomia-ja-silta-on-myos-naytettava

Puskan THL:n asiantuntijoille ja sosiaali- ja terveysministeriön  edustajien on äärimmäisen vaikeaa ryhtyä perkaamaan sitä, mitä  kaikkea on luokiteltu hoidettaviksi "sairauksiksi", koska  varsinkin THL:n edustajat ovat itse  olleet laatimassa ns. hyvän hoidon ohjeistuksia. Terveyskeskuksissa voitaisiin lopettaa välittömästi se tolkuton kolesterolin ja verenpaineen sekä osteoporoosin mittailu. Lisäksi voidaan lopettaa masennus- kolesteroli- ja osteoporoosi- sekä  ainakin osin verenpainelääkitys. STM:n pitäisi ryhtyä pikaisesti selvittämään hoitojen ja toimenpiteiden vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta. THL sen sijaan toimii ihan päinvastoin ja on mm. lisännyt tyttöjen HPV-rokotuksen kansalliseen rokotusohjelmaan. Tulossa on myös poikien HPV-piikki "näyttöön perustuvana".

Jos julkinen sektori ostaa yksityisen sektorin  sosiaali- tai terveyspalveluja, tulee niiden olla yksityisen elinkeinonharjoittajan tai osuuskunnan  tai yhdistyksen tai säätiön hoitamaa.  Osakeyhtiöt eivät sovellu  sosiaali- ja terveydenhuollon järkevän hoidon kokonaisuuteen. Yksityistää tai ulkoistaa voidaan terveydenhuollon hallinto.

----------

Mikä maksaa?

Kullan kallis terveys

54 min

  • Esitetty:
  • Yle Radio 1  http://areena.yle.fi/radio/2031872 

A-studio: Talk

  • Jakso 31/60
  • Kesto: 53 min
Lääkärit rahan perässä. Vieraina maalaislääkäri Tapani Kiminkinen, Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Heikki Pälve, yrittäjäkirurgi Christer Lybäck sekä THL:n pääjohtaja Pekka Puska.

http://areena.yle.fi/tv/2056100 

 

torstai 7. marraskuuta 2013

Työeläkepojat, himastelu, HPV, wimpula, Talvivaara ja tulevaisuusselonteko


Työeläkepojat siellä pohdiskelevat jotain uudistuksia taas eläkejärjestelmään ihan ”hyvän kolmikannan” hengessä eli ulkoparlamentaarisesti vallan anastaen ja kansanedustajat ovat pihalla kuin lumiukot.

Ylen A-studiossa piti 23.10. 2013 puhua aiheesta "Työeläkejärjestelmän kestävyys?", niin puhuttiinkin työeläkeyhtiöiden osallistumisesta ”elvytykseen”. Jotain oli siis Ylen annissa tapahtunut.

” A-studio

Työttömät pariisilaisnaiset stailataan työnhakuun. Fennovoima juoksee kokoon kuntien osuutta rahoituksesta. Vantaalla kouluja kiinni säästösyistä. Suomeen blokkivaalit Ruotsin malliin? Työeläkejärjestelmän kestävyys?

29.11. 2013 asti nähtävissä.


Eläkeyhtiöissä elo jatkuu edelleen kuin pellossa, mutta muissa asioissa on alkanut näkyä jotain kehitystä.

 

Himasen raportti on sitä samaa tulevaisuusvaliokuntaproosa kuin mihin olemme tottuneet. ICT hyvä, EU hyvä, yksinolo paha, oma ajattelu paha. Mielenkiintoista, että suuret tutkijat perustelevat tutkimuksen laatua sillä, että Oxford Press julkaisee sen kirjana. Tiettävästi kuitenkaan Himasen eli Suomen osuutta ei julkaista, ja on aika surkea tieteellinen perustelu se, että joku yliopiston paino julkaisee  jotain tekstiä. Yliopiston  kustantamo tekee bisnestä ihan samoin kuin esimerkiksi lääketiedelehtiä ja lääketieteellisiä kirjoja tuottavat ”arvostetut” julkaisijat. Ainakin medisiinipuolella kirjat ja artikkelit saattavat olla haamukirjoitettuja ja tieteellisesti vähintäänkin kyseenalaisia. Oxford Presskin on julkaissut vahvasti lääketeollisuussidonnaisten medisiinareiden ideologissävytteisiä kirjoja.

Himanen moitti Suomen ilmapiiriä ja se lieneekin ainoa asia, missä hän oikeassa. Mutta miten se ilmapiiri  ja luottamustaso siitä paranee, että peruskoulun ala-asteen scifikirjoituskilpailun tasoisista teksteistä maksetaan kilpailuttamatta liki miljoona ja sitten sanotaan kriitikoiden olevan kateellisia? Kun Himanen moittii avoimuuden puutetta, niin mitä on itse asiassa kritisoi? Sitäkö ettei yhtiöiden vapauksia ja oikeuksia ole viety tarpeeksi pitkälle? Sitäkö ettei ole riittävästi kaadettu rahaa finanssilaitoksiin, jotta valuvikainen EMU ja EU pysyisi kasassa? Ei tämä innovatiivisuus ainakaan tällä himastelulla parane, jossa on lähteenä Sitran, EVA:n ETLA:n ja valtiovarainministeriön sekä työeläkepoikien ETK:n ”tutkimuksia”. Filosofiseksi lähteeksi on kelvannut myös entisen Nokian johtajan näkemykset. Jengi joka jaksaa jauhaa jostain tietoyhteiskunnasta  tai osaamisyhteiskunnasta vieläkin, elää kyllä  menneisyydessä, eikä ole matkalla tulevaisuuteen.


THL:n ja STM:n asiantuntijat ovat vakuutelleet, jotta HPV-rokote hävittää papilloomaviruksia, eikä sitä ole kai kukaan kyseenalaistanut. Se mistä ette kuule heidän puhuvan, on että ei ole näyttöä siitä, että rokotus oikeasti estää syöpää, koska ei ole näyttöä siitä, että papilloomavirukset ja vain papilloomavirukset aiheuttaisivat kohdunkaulan syöpää. Sen sijaan kuulette heidän puhuvan siitä miten estetään esiasteita tai muuta ikävää. Mutta kun siitäkään ei ole näyttöä, että esiasteiden hoito on tehokasta hoitoa ja että nekään olisivat papilloomaviruksen aiheuttamia.

Ranskalaiset ja eteläamerikkalaiset syöpätutkijat ilmoittivat vuonna 2009, että USKOTAAN useimpien kohdunkaulan syövän johtuvat papilloomaviruksista. He tutkivat sitä miksi kohdunkaulan syöpä kasaantuu köyhille ja vähän koulutetuille.
Ja tulos oli: ” The excess of cervical cancer found in women with a low socio-economic status seems, therefore, not to be explained by a concomitant excess of HPV prevalence, but rather by early events in a woman’s sexually active life that may modify the cancer- causing potential of HPV infection. Eli että köyhimpien naisten korkeampi kohdunkaulansyövän esiintyminen ei johtunut papilloomavirustartunnoista (joita oli yhtä paljon korkeammin koulutetuilla), vaan nuorena aloitetusta seksielämästä, nuorena synnyttämisestä ja mahdollisesti tupakoinnista, miehen sivusuhteista ja useista partnereista. (British Journal of Cancer (2009) 101, 865 – 870 & 2009 Cancer Research UK 0007 – 0920).

HPV-rokotus edustaa sitä samaa mitä kolesterolilääkitys edustaa eli epäolennaiseen vastemuuttujaan tarrautumista. Kun tavoitteena olisi syövän estäminen, ryhdytään tappamaan joitakin papilloomavirustyyppejä, joiden uskotaan aiheuttavan syöpää.  Kansanterveydellisenä mittarina pitäisi olla vain ja ainoastaan syöpäkuolemien estäminen – tutkittuna tietona, ei uskonasiana. Ja sitten ollaankin jo päästy kultakaivoksen ääreen, koska seuraavaksi aletaan samalla proxy-logiikalla rokottaa koko kansaa muita "HPV-syöpiä" vastaan. Kun vielä tunnetaan rokotteen kehittäjän GlaxoSmithKline, GSK:n historia tutkimustulosten ja haittavaikutusten pimittäjänä, valtakunnankontrolleri veikkaa, että noin kymmenen vuoden sisällä tulee selviämään paljon mielenkiintoisia asioita tästä HPV-rokotuskansanterveystyöstä.Ja sitten spy&spy -uutisia: UM:n vakoilu suoritettiin nimenomaan Windowsin ”haavoittuvuutta” hyväksi käyttäen. Turhaan ei ole Microsoft lobannut suomalaisia puolueita  ottamalla  ministereiden  entisiä poliitisia avustajia yhteiskuntasuhdevastaaviksi Microsoft Finlandiin. Linuxia ei muista kukaan kuin juhlapuheissa ( kuten Himanenkin).  Kuten valtakunnankontrolleri kirjassaan arvioi, Ruotsi on ollut aivan keskeinen NSA:n vakoiluyhteistyökaveri. Ja sieltä sitten tänne kyberturvallisuuden huippumaahan oli ilmoitettu, että teitä pojat muuten vakoillaan. Sopii tietysti kysyä mitä vakoiltavaa Suomessa on. Mutta ehkä Suomen kautta urkitaan pikemminkin EU:n toimintaa.
High-Tech -yhtiö Talvivaara on nyt siinä tilassa, että olisi aiheellista kysyä entiseltä ympäristöministeriltä, Paula Lehtomäeltä (kesk.) että miten hän tulikaan ajaneeksi sitä hanketta, ja paljonko lapset, äiti ja puoliso ovat netonneet Talvivaarasta, vai onko persnettoa tulossa? Teollisuusministeri Jan Vapaavuori (kok) ja ”omistajaohjaajana” pissa sukassa oleva Pekka Haavisto (vihr) ovat joutuneet kepulaisen liukumiinan eli *askan uhreiksi. Nyt pitäisi jotain tehrä, kun kaivos sontii kaiken, eikä prosessia pystytä keskeyttämään; rahat on loppu ja firman johto kateissa. Tämän kaivospolitiikan tulokset on jo nähty. Ehkä olisi parempi siirtyä muuhun high techin, kuten vaikka PISSA-tutkimusten tekemiseen.Hallituksen tulevaisuusselonteko jatkaa sitä samaa uusliberalistista digihypemenoa kuin tähänkin menneessä. Digi, digi, digi on julkistettu tärkeimmäksi, mutta sitten tarvitaan kuitenkin paljon kulkuyhteyksiä ja jotain innovaatiokeskuksia kaupunkeihin eli lisää siltarumpuja ja rumia, huonoja ja kalliita data-digi-citykompleksirakennuksia. Selonteko on kuorrutettu Himasen viljelemillä ihmisarvoajatuksilla, mutta itse sisällössä se on vain sivuhälinää.

perjantai 25. lokakuuta 2013

THL:n lääketeollisuusmarionetit kehuvat HPV-rokotetta

Hanna Nohynek  kehui HPV- rokotteen turvallisuutta ja tehoa televisiossa, vaikka  ainakaan tehoa ei ole tutkittu. Ei ole voitu, koska syövän kehittyminen vie vuosikymmeniä, eikä HPV-virus ole ainoa  syövän kehittymisen syy, eikä  edes välttämätön, eikä GlaxoSmithKlinen, GSK:n rokote tehoa kaikkiin virustyyppeihin.

Nokynek unohti kertoa sidonnaisuutensa GSK:hon, niin kuin THL:n asiantuntijat yleensäkin. THL uskoo tekevänsä kaikenlaista, mutta ei tutki mitään muuta kuin sitä mitä  rahoittajat eli lääketeollisuus haluaa. Kansanterveys on THL:lle tuntematon käsite.


Hanna Nohynek, HN:

"Competing Interest Statement: HN received honoraria for technical consultancy from GlaxoSmithKline (GSK), and Pfizer for development of pneumococcal conjugate vaccines. JJ is co-investigator of a nationwide effectiveness study of the ten-valent pneumococcal conjugate vaccine mainly funded by GlaxoSmithKline. MP has been consultant for Bioprojet and UCB Pharma and received funding support and travel grants from Boehringer-Ingelheim, Bioprojet, GSK, Cephalin, MSD, Leiras and Servier. T. Kilpi is principal investigator of a nationwide effectiveness study of the ten-valent pneumococcal conjugate vaccine mainly funded by GlaxoSmithKline, and her unit received funding for a clinical trial on the safety and immunogenicity of a prototype pandemic influenza vaccine from Solvay Pharmaceuticals. This does not alter the authors' adherence to all the PLoS ONE policies on sharing data and materials. All other authors confirm they have no conflicts of interest."

Nohynek H, Jokinen J, Partinen M, Vaarala O, Kirjavainen T, et al. (2012) AS03 Adjuvanted AH1N1 Vaccine Associated with an Abrupt Increase in the Incidence of Childhood Narcolepsy in Finland. PLoS ONE 7(3): e33536. doi:10.1371/journal.pone.0033536

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2012-03/plos-afv032612.php

"2. LÄÄKETEOLLISUUDEN
PROPAGANDASTA
TIEDETTÄ
Meille on annettu ymmärtää, että lääketiede on puhdasta (luonnon)tie­
dettä, jota tehdään ihmisten terveyden edistämisen nimissä..... 

GlaxoSmíthKlinen,GSK:n HPV­-rokotteen hyvää tehoa vakuutelleen
THL:n aivoriihen puheenjohtaja, gynekologian dosentti Pekka Nieminen on
toiminut mm. GSK:n lääketieteellisenä konsulttina ja muillakin asiantunti­
joilla on mukavat lääketeollisuussidonnaisuudet erityisesti GlaxoSmithKli­
neen. Ilmankos konsultti Nieminen ilmoitti 18.9. 2012 Mediuutisten ja GSK:n
järjestämässä rokotteiden Medi-­illassa, että HPV­-rokotteen ottaminen mu­-
kaan kansalliseen rokotusohjelmaan on hänen on gynekologin uransa huip­-
pukohta. Jostain kumman syystä tiedot THL:n lääketeollisuusmarionettien
sidonnaisuuksia pitää etsiä muualta, koska laitos ei niitä itse ilmoittele.
..."


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kirja epätieteellisestä politiikasta julkaistu
P.A. Nyyssönen. Epätieteellistä politiikkaa. 120s. A5. Nomerta Kustannus Oy. Turku 2013. ISBN 978-952-7018-01-9 (pdf).

                                                                   
Valtakunnankontrolleri P.A. Nyyssönen laittaa kirjas­saan järjestykseen kansan- ja kylätaloudet, sairauspolitii­kan, ponzieläkejärjestelmän, nollajalostusasteen puupää­teollisuuden sekä monen monta muuta.
Kirja on ilmai­nen ja sen voi ladata pdf-muodossa osoitteesta:Lue ja hämmästy!

 

Mitä tästä kirjasta olisi voitu sanoa:


Tällaisia kirjoja ei saisi julkaista”

Nim. TyöeläkeveliTämä kirja vaarantaa mielenterveyden. En halua tietää miten päätökset syntyy. Haluan vain painaa nappia ja puhua maakuntani työllisyyden ja tiemäärärahojen puolesta. Ei voida olettaa, että kansanedustajat tietäisivät mistä he päättävät.”

Eräs kansanedustajaMitä sitä tulisi jos Suomessa saisi vapaasti yrittää ja TEKESin pojat ja tytötkin ymmärtäisivät jotain yritystoiminnasta ja innovaatioista. Se vain tekisi kaiken monimutkaiseksi. Me ollaan tehty niin kuin isoisät ja pojat ennenkin. Paperia tehdään ja käytetään aina jossain. Ja jossain me sitä tuotetaan. Ei välttämättä Suomessa, mutta nyt on tuhannen taalan paikka nöyryyttää Paperiliiton poikia ja kiristää lisäetuisuuksia valtiolta, ettei me heh. heh, lähdetäkään, jos saadaan taas veroetuja ja tukiaisia. Kyllä ne sen ostaa, kun eivät muuta keksi.”

Metsäteollisuus ry:n syväkurkkuVastuutonta kirjoittelemista. Ei kai sananvapautta ole se, että repii kaiken alas, kaiken sen mihin Suomessa on aina uskottu: metsäteollisuuteen, Nokiaan ja muuhun IT-alaan sekä työeläkeyhtiöihin. Meidän lehdessä on aina julkaistu vain myönteistä kritiikkiä, koska Suomi on niin nuori kansakunta ettei sen konsensusta saa horjuttaa. Ala-arvoista tekstiä, jossa tosiasiat on sotkettu kuvitelmiin siitä, että Suomessa voitaisiin tehdä omia, demokraattisia päätöksiä.”

Erään suuren päivälehden päätoimittajaKarmeaa kommunismia.”

EVA:n herratiistai 15. lokakuuta 2013

Tästä se alkaa...Keskustelu jatkukoon
P.A. Nyyssönen. Epätieteellistä politiikkaa. 120s. A5. Nomerta Kustannus Oy. Turku 2013.
 ISBN 978-952-7018-01-9 (pdf)

Mitä tästä kirjasta olisi voitu sanoa:


Tällaisia kirjoja ei saisi julkaista”
Nim. Työeläkeveli


Tämä kirja vaarantaa mielenterveyden. En halua tietää miten päätökset syntyy. Haluan vain painaa nappia ja puhua maakuntani työllisyyden ja tiemäärärahojen puolesta. Ei voida olettaa, että kansanedustajat tietäisivät mistä he päättävät.”
Eräs kansanedustaja


Mitä sitä tulisi jos Suomessa saisi vapaasti yrittää ja TEKESin pojat ja tytötkin ymmärtäisivät jotain yritystoiminnasta ja innovaatioista. Se vain tekisi kaiken monimutkaiseksi. Me ollaan tehty niin kuin isoisät ja pojat ennenkin. Paperia tehdään ja käytetään aina jossain. Ja jossain me sitä tuotetaan. Ei välttämättä Suomessa, mutta nyt on tuhannen taalan paikka nöyryyttää Paperiliiton poikia ja kiristää lisäetuisuuksia valtiolta, ettei me heh. heh, lähdetäkään, jos saadaan taas veroetuja ja tukiaisia. Kyllä ne sen ostaa, kun eivät muuta keksi.”
Metsäteollisuus ry:n syväkurkku


Vastuutonta kirjoittelemista. Ei kai sananvapautta ole se, että repii kaiken alas, kaiken sen mihin Suomessa on aina uskottu: metsäteollisuuteen, Nokiaan ja muuhun IT-alaan sekä työeläkeyhtiöihin. Meidän lehdessä on aina julkaistu vain myönteistä kritiikkiä, koska Suomi on niin nuori kansakunta ettei sen konsensusta saa horjuttaa. Ala-arvoista tekstiä, jossa tosiasiat on sotkettu kuvitelmiin siitä, että Suomessa voitaisiin tehdä omia, demokraattisia päätöksiä.”
Erään suuren päivälehden päätoimittaja


Karmeaa kommunismia.”